Terug naar overzicht
± min

Ik heb een beroerte gehad. Is mijn werkgever nu aansprakelijk?

Werknemers die door langdurig veel te hard werken met een beroerte thuis komen te zitten, kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor de materiële en immateriële schade. 3 vragen over werkgeveraansprakelijkheid bij een beroerte.

1. Is de werkgever altijd aansprakelijk voor een beroerte van een werknemer?
Nee. De werkgever is niet altijd verantwoordelijk voor een beroerte van een van zijn werknemers. Belangrijk gegeven is dat de werkgever iets te verwijten valt (en daarvoor bewijzen zijn), wil de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Voorbeelden:

  • U heeft vaak aangegeven dat u hoge werkdruk ervaart (stress) en dat u daar fysiek dan wel psychisch onder leed.
  • U heeft uw werkgever voorgesteld dat gas terugnemen noodzakelijk is.
  • U kunt aantonen dat u structureel overwerkte/onregelmatige diensten draaide.
  • U kunt laten zien dat u er zelf alles aan heeft gedaan om de balans werk/privé te bewaken, denk aan: voldoende beweging, gezonde voeding (matig met zoutgebruik, veel groenten en fruit, weinig dierlijke vetten) en leefstijl (niet eten en drinken).
  • U kunt aantonen dat u in de basis gezond bent (dus geen (erfelijke aanleg voor) o.a. ho(o)g(e) bloeddruk en cholesterol, diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, slaapapneu).
  • U kunt aantonen dat u gemaakte afspraken met de werkgever of een bedrijfsarts om verdere overbelasting te voorkomen bent nagekomen.

2. Door de aanhoudende werkdruk ben ik meer gaan roken en/of drinken/eten. Kan ik mijn werkgever dan nog aansprakelijk stellen voor mijn beroerte?
Nee. De werkgever is in dit geval niet verantwoordelijk voor uw beroerte. Door uw ongezonde leefstijl valt de werkgever niets te verwijten. De kans dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor de geleden materiële en immateriële schade is daarom nihil.

 

3. Hoe kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen als hem/haar iets te verwijten valt omdat hij niet alle mogelijke maatregelen heeft genomen uw beroerte te voorkomen. Belangrijk is dat u alle feiten en omstandigheden die tot de beroerte konden leiden nauwkeurig kunt aangeven. U moet dus kunnen aantonen dat deze omstandigheden puur door werk en niet door een privé situatie (bijvoorbeeld een slechte leefstijl, privéproblemen, genetische aanleg) zijn ontstaan. Wanneer u kunt aantonen dat er sprake is van langdurige overbelasting waarvan de werkgever redelijkerwijs kon verwachten dat het tot schade zou leiden, maakt u een kans dat de claim ‘Werkgever aansprakelijk voor beroerte’ wordt gehonoreerd en de door u geleden schade wordt vergoed. In dat geval kunt u een schadevergoeding tegemoet zien.

Bent u onverhoopt getroffen door een beroerte als gevolg van te hoge werkdruk? Dan kunt u mogelijk de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. Vraag vrijblijvend advies via onze LetselHelpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).