Terug naar overzicht
± min

Ik heb een burn-out. Is mijn werkgever nu aansprakelijk voor mijn letselschade?

Werknemers die door een langdurig hoge werkdruk met een burn-out thuis komen te zitten, kunnen hun baas aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade.

Is mijn werkgever altijd aansprakelijk voor een burn-out?

Nee. De werkgever is niet altijd verantwoordelijk voor de burn-out van zijn werknemers. Stelregel is dat de werkgever iets te verwijten valt. Wil je als werknemer je werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade, dan moet de werknemer alle feiten en omstandigheden die tot de burnout hebben geleid nauwkeurig en zo uitgebreid mogelijk aanvoeren. Ze moeten allemaal het gevolg zijn van, en volledig ontstaan zijn door het werk:

De werknemer:

  • heeft aangegeven dat hij hoge werkdruk ervaart (stress) en dat hij daar fysiek dan wel psychisch onder leed.
  • heeft de werkgever voorgesteld dat gas terugnemen noodzakelijk is.
  • kan aantonen dat hij structureel overwerkte/onregelmatige diensten draaide.
  • kan laten zien dat hij er zelf alles aan heeft gedaan om de balans werk/privé te bewaken, door een gezonde leefstijl.
  • De werknemer moet kunnen aantonen dat deze omstandigheden niet door een privé-situatie (zoals een relatiebreuk, scheiding, rouw, depressie, etc.) zijn ontstaan.

Wanneer kan ik mijn werkgever wél aansprakelijk stellen?

Als u kunt aantonen dat er sprake is van langdurige overbelasting waarvan uw werkgever redelijkerwijs kon verwachten dat het tot letselschade zou leiden, maakt u een goede kans dat de claim werkgever aansprakelijk voor burn-out wordt gehonoreerd en de door u geleden letselschade wordt vergoed. In dat geval kunt u een schadevergoeding tegemoet zien.

Kan ik mijn werkgever ook aansprakelijk stellen als ik geen signalen heb afgegeven?

Ja, dat is mogelijk. Een bestaand voorbeeld: Een medewerker klaagde zijn werkgever aan omdat deze volgens hem tekort was geschoten in zijn zorgplicht. Hij werkte zestig uur per week, werd ziek, kreeg een WAO-uitkering en werd ontslagen. Zijn werk was volgens hem niet in veertig uur af, daarom al die overuren. Hij vond dat zijn werkgever maatregelen had moeten treffen en aanwijzingen had moeten geven om te voorkomen dat hij letselschade zou oplopen door zijn werk. Tegen de rechter zei de werkgever dat zijn werknemer niet door zijn werk overbelast was geraakt, maar door zijn persoonlijkheid. Hij werkte graag hard, had moeite met ‘nee' zeggen, wilde alles goed doen en had nooit aangegeven dat hij het werk niet aankon. Toch stelde de rechter de medewerker in het gelijk. Waarom? Omdat de werkgever:

  • de werkbelasting had moeten afstemmen op veertig uur.
  • de werkdruk had moeten aanpassen aan de persoonlijkheid, de werkhouding en de mentaliteit van de medewerker.

Juist omdat de werkgever van deze kenmerken af wist, zou dit een reden moeten zijn om extra oplettend te zijn. Hij had de medewerker tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Een werkgever mag niet het risico nemen dat zijn medewerkers burn-out raken door te veel overuren. Hij moet er daarom uit eigen beweging op letten of zij regelmatig pauzeren en niet te veel werk mee naar huis nemen. Kortom: Werkgevers moeten de werklast niet afstemmen op de gemiddelde draagkracht van werknemers, maar rekening houden met wat mensen individueel aankunnen. De werkgever is tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht.

Hebt u onverhoopt een burn-out opgelopen? Dan kunt u mogelijk de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS).