Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

In Nederland kleinste kans op letselschade

Ondanks de toename van het aantal verkeersdoden in 2011 behoort Nederland wereldwijd nog tot de veiligste landen.

In Europa staat Nederland op een vierde plaats, aldus het rapport ‘Staat van de transportveiligheid 2011′ van het ministerie van IenM. Van de 27 EU-lidstaten scoren alleen Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen beter als gekekn wordt naar het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Landen als Polen, Servië, Griekenland, Roemenië en Litouwen scoren het slechts, hoewel deze landen soms wel een flinke verbetering laten zien sinds het jaar 2001.

Ook in vergelijking met de landen buiten de Europese Unie behoort Nederland in het wegverkeer tot een van de veiligste landen. Dat betekent evenwel niet dat wij weinig letselschade gevallen kennen. Elk letselschade slachtoffer is er immer één te veel. Van de geïndustrialiseerde landen buiten Europa heeft Japan een met Nederland vergelijkbaar sterftecijfer ten gevolge van geregistreerde verkeersongevallen. Nu blijft het hierbij de vraag hoe goed, of beter gezegd hoe slecht, de registartie in Japan geschied van het aantal letselschade slachtoffers en verkeersdoden. De Verenigde Staten heeft met 139 dodelijke slachtoffers per miljoen inwoners de hoogste mortaliteit.

Bron: Verkeersnet