Terug naar overzicht
± min

Inspectie voor de Volksgezondheid geeft eindelijk falen toe!

Zoals velen wellicht nog wel weten heeft de Nationale Ombudsman in december 2012 een rapport gepresenteerd waarin stond dat het UMCG en de IGZ op „schokkende wijze” hebben gefaald in het onderzoek naar de vraag hoe de 6 weken oude baby Jelmer Mulder gehandicapt raakte.

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) heeft gisterenmiddag, dinsdag 17 januari 2012 te kennen gegeven dat zij fouten heeft gemaakt, beter gezegd ernstig te kort is geschoten,  in de behandeling van de melding aangaande baby Jelmer Mulder. Commissie De Vries deed uiteindelijk onderzoek naar de zaak Baby Jelmer Mulder en kwam tot schokkende conclusies en een reeks van aanbevelingen. Uiteindelijk heeft de Inspectie aangegeven het eens te zijn met het oordeel van de commissie en alle aanbevelingen over te nemen.

Wat is er precies gebeurd?
Jelmer werd in 2007 geboren en moest kort hierna een darmoperatie ondergaan in het Universitair Medisch Centrum Groningen (het UMCG). Door een medische fout liep hij hierbij een ernstige hersenbeschadiging op.

Commissie De Vries heeft in totaal 14 aanbevelingen gedaan aan de inspectie aangaande werkprocessen, aansturing van personeel en meer duidelijke richtlijnen inzake de rol van de inspectie bij meldingen en klachten van patiënten en of hun ouders. Voorts gaven zij aanbevelingen inzake de communicatie over de behandelingen van meldingen. „De IGZ herkent en erkent de analyse van de commissie-De Vries van de fouten die zijn gemaakt en zal de aanbevelingen onverkort overnemen. Zowel de IGZ zelf als de minister onderschrijft de noodzaak om het lopende veranderproces van de inspectie verder voort te zetten”, zo schrijft de inspectie in een verklaring.