Terug naar overzicht
± min

Is het EPD (Elektrisch Patiënten Dossier) privacy-proof?

In bijgaand artikel van Simon Bor wordt door hem een goed beeld gegeven van de valkuilen en mogelijkheden van het Elektronisch patiëntendossier (EPD). Het artikel in zijn geheel is door de redactie van Letselschade.nl omgezet naar een printbare versie in PFD.

Het artikel belicht aan de ene kant de situatie waarbij wij als mensen volledige openheid van zaken geven via social media sites en aan de andere kant het gevaar wat er in schuilgaat. Willen wij alle gegevens welke wij als patiënt aan een deskundige toevertrouwen wel openbaar maken en zo ja aan wie wel en wie niet? Welke risico's liggen hierbij op de loer? Genoeg stof om over na te denken.

Voorzichtigheid is geboden daar waar het een 'open boek' wordt. Is alles elektronisch wel genoeg beveiligd en hoe zit het met de ethiek?

Lees het artikel eens na via bijgaand pdf file:

Elektronisch patiëntendossier (pdf)

Simon Bor is student Gezondheidszorg Technologie aan de Hogeschool Rotterdam. Hij zal naar verwachting begin juli 2011 afstuderen. Dit artikel is geschreven voor het vak Ethiek en is met een voldoende beoordeeld.