Terug naar overzicht
± min

Is mijn werkgever aansprakelijk voor psychisch letsel als gevolg van demotie?

Kan een werknemer met psychisch letsel als gevolg van werk en vervolgens ontslag, zijn werkgever aansprakelijk stellen?

Een voorbeeld: Een werknemer is tien jaar werkzaam als chef, als hij na een grote diefstal binnen het bedrijf demotie krijgt. De man moet in zij nieuwe functie inkomende goederen gaan schoonmaken. De werknemer loopt psychisch letsel op, meldt zich ziek en bedreigt zijn werkgever telefonisch. Zijn werkgever ontslaat de man vervolgens op staande voet.

Kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor psychisch letsel als gevolg van demotie?
Als een werkgever een zieke werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter kritisch kijken naar de argumenten van de werkgever. De rechter beoordeelt niet alleen of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie, maar ook of hij zich een goed werkgever heeft getoond. Uit de zaak die echt heeft plaatsgevonden, blijkt dat het ontslag op staande voet niet terecht was. Er zou geen sprake zijn geweest van bedreiging. Ook de keuze voor demotie was onterecht. De werknemer had niets te maken met de diefstal. De rechter oordeelde dat de werkgever de werknemer in dienst moest houden en alsnog aan de slag diende te gaan met zijn re-integratie. Toen het re-integratietraject niets uithaalde, eindigde de werknemer 100 procent arbeidsongeschikt met een WIA-uitkering. Toen kwam de zaak opnieuw bij de rechtbank, want de werknemer eiste een schadevergoeding.

Als de kantonrechter oordeelt dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen. Wat houdt dit dan in?
Een goed werkgever moet inzetbaarheid werknemer in acht nemen. Dat betekende dat hij zorgvuldig beslissingen moet nemen om zo de inzetbaarheid van zijn werknemers te garanderen. Kijkend naar dit voorbeeld is dat niet gebeurd. De werknemer had ernstig psychisch letsel als gevolg van demotie en onterecht ontslag op staande voet. Ook had de werkgever onvoldoende aandacht besteed aan de re-integratie.

Wat was de hoogte van het bedrag voor smartengeld?
De rechter besloot de werkgever te veroordelen tot het betalen van € 5.000 aan de werknemer voor immateriële schade en een nog te bepalen inkomensvergoeding voor een periode van vier jaar.

Heeft u ook (psychisch) letsel opgelopen door uw werk en wilt u gratis hulp bij het bepalen van uw schade? Bel ons gerust op bovenstaand nummer 0880 - 112 130 (gewoon lokaal tarief).