Terug naar overzicht
± 0 min

Is smartengeld voor nabestaanden wel zo’n goed idee?

Met de nieuwe wet Affectieschade hebben nabestaanden van slachtoffers van letselschade binnenkort ook recht op smartengeld. Het werd over het algemeen enthousiast ontvangen, maar er is ook kritiek. Want leed is niet in geld uit te drukken. Vijf statements.  

Smartengeld. In ons land heeft tot nu toe alleen een slachtoffer zelf recht op die vergoeding. Inmiddels heeft het parlement een nieuwe wet aangenomen waarbij ook nabestaanden recht hebben op smartengeld. Dik van Velzen*, programmamanager bij de NIBE-SVV (opleider voor financiële dienstverlening) en hoofdredacteur van het verzekeringsvakblad de Beursbengel, betwijfelt of de uitwerking van de Wet Affectieschade in de praktijk positief zal zijn. Onderstaande statements komen uit een blog waarin hij zijn bedenkingen uit.

Statement 1: Uitblijven van discussie over hoogte van smartengeld is een naïeve gedachte
Om discussie te voorkomen over de vraag hoe hoog een vergoeding aan nabestaanden zou moeten zijn, worden in de nieuwe regeling vaste vergoedingen afgesproken. Van Velzen: 'Het van geval tot geval vaststellen zou tot onsmakelijke discussie kunnen leiden. Om maar wat te noemen: U zegt wel dat u dol was op uw partner, maar u zou toch uit elkaar gaan? Omdat de hoogte wettelijk is vastgesteld, zou discussie daarover achterwege blijven.' Van Velzen vindt dit een naïeve gedachte en verwacht dat discussie blijft bestaan.

Leestip!
Nieuwe wet affectieschade geeft nabestaanden recht op smartengeld

Statement 2: Afbakening van de groep nabestaanden is een probleem
Van Velzen ziet een probleem in de afbakening van de groep nabestaanden. Ouders en partners hebben in beginsel wel recht op smartengeld, maar broers, zussen, opa’s en oma’s niet. Van Velzen: 'Ik snap wel dat de wetgever de groep gerechtigden beperkt wil houden, maar ik betwijfel of in een concreet geval de opa van het door een dronken bestuurder doodgereden 6-jarige meisje het daarmee eens is.'

Statement 3: Onpersoonlijke vergoeding smartengeld geeft geen erkenning Een van de argumenten voor de vergoeding van affectieschade, is dat hiermee erkenning komt voor het feit dat ook nabestaanden leed is aangedaan. Van Velzen denkt dat erkenning van schuld door de dader helpt bij erkenning. En misschien een schadevergoeding die de veroorzaker uit eigen zak moet betalen ook. Maar in de praktijk zal de meeste affectieschade door aansprakelijkheidsverzekeraars worden vergoed. Van Velzen: “Ik geloof niet dat betaling van een bedrag door iemand die zelf niet de dader is, als leedcompenserende erkenning kan werken. Zeker ook omdat de hoogte van dat bedrag zorgvuldig onpersoonlijk is gemaakt.”

Leestip!
Ruimere vergoeding voor letselschade slachtoffers en hun naasten

Statement 4: Leed laat zich niet in geld uitdrukken
Het verlies van geliefden of blijvend ernstig letsel: dat is niet in geld uit te drukken. Van Velzen stelt dat het zelfs beledigend kan zijn. Hij haalt het voorbeeld aan van twee militairen die in Mali omkwamen door nalatigheid van Defensie. Defensie heeft op eigen initiatief elke nabestaande € 20.000 aan smartengeld aangeboden. In de krant was vervolgens te lezen dat de nabestaanden ‘dat zien als niets minder dan een belediging’. De advocaat van de nabestaanden liet weten: ‘Elk bedrag is immers te laag voor het leven dat uit hun midden is weggerukt.’ Van Velzen vult aan: 'Inderdaad: zulk diep persoonlijk leed, het verlies van geliefden door de stomme schuld van een ander, laat zich niet in geld uitdrukken. Misschien was het beter geweest het dan ook maar niet te proberen.'

Leestip!
Wat is de vergoeding voor affectieschade bij een ongeval? 7 vragen en antwoorden 

Statement 5: Regeling gaat meer leed veroorzaken dan oplossen
Van Velzen sluit zijn blog af met de opmerking dat het misschien beter is de wetswijziging maar niet door te voeren: 'Ik vrees dat deze regeling meer woede, onbegrip en extra leed gaat veroorzaken dan oplossen.'

Leestip!
Dilemma: moet je over smartengeld belasting betalen? 

*Dik van Velzen is expert op het gebied van financiële dienstverlening in het algemeen en het verzekeringsbedrijf in het bijzonder. Hij kijkt vanaf de zijlijn mee naar wetgeving, verzekeringsrecht en zorgplicht.

Bron: am:web

Gratis hulp en advies rond smartengeld
Wij beantwoorden graag uw vragen over smartengeldbedragen, het claimen van letselschade en smartengeld of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.