Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Jaarlijks 3.700.000 letsels door sport

In 2014 zijn meer Nederlanders gaan sporten. Letsel door sport blijft met 3.700.000 stabiel.

Het aantal Nederlanders dat in 2014 minstens één keer per week sport, is ten opzichte van vorig jaar met 300.000 gestegen naar 9 miljoen mensen. Het aantal jongeren (5-18 jaar) dat regelmatig sport is ten opzichte van 2013 ongeveer gelijk gebleven, circa 2,3 miljoen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit onderzoek naar de sportdeelname in 2013 en 2014, uitgevoerd door GfK in opdracht van NOC*NSF.

Mannen en jongeren meer kans op letsel
Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking beoefent een sport. Helaas kan het ook wel eens misgaan. Uit de cijfers van het NOC*NSF blijkt dat het aantal gevallen van letsel bij sporters vrijwel stabiel blijft, net zoals de onderverdeling hiervan in geslacht en leeftijd. Mannen, jongeren en beoefenaars van contactsporten hebben meer kans op letsel. Jongeren tot 25 jaar hebben relatief het grootste risico op sportblessures, mannen hebben een groter risico dan vrouwen en contactsporten als zaalvoetbal en hockey leiden tot een relatief groot risico op sportblessures. De meest risicovolle sporten zijn

  • veldvoetbal: 760.000 keer letsel
  • hardlopen: 610.000 keer letsel
  • fitness: 470.000 keer letsel
  • tennis: 230.000 keer letsel

Diverse vormen van letsel
Sportblessures zijn het gevolg van sport, waarbij sport gedefinieerd is als een lichamelijke activiteit die spelend wordt uitgevoerd, en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. In 2011 zijn 1,6 miljoen slachtoffers van sportletsel medisch behandeld, waarvan 160.000 op de afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis. Bij driekwart van de medisch behandelde slachtoffers van een sportletsel (1,2 miljoen) gaat het om een acute sportblessure, bij de overige slachtoffers is het letsel geleidelijk ontstaan. Afhankelijk van de aard van de registratie wordt het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van een sportongeval geschat op 5 tot 30.

Kosten sportblessures 1,3 miljard euro
Het totaal aan directe medische kosten en verzuimkosten als gevolg van sportletsel bedraagt 1,3 miljard euro (2011). De directe medische kosten voor slachtoffers van sportblessures bedroegen 460 miljoen euro. Hierbij gaat het om kosten die gemaakt zijn door slachtoffers die zijn behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis, opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis of zijn behandeld door een huisarts, fysiotherapeut of specialist. De verzuimkosten van medisch en niet-medisch behandelde letsels bedroegen 840 miljoen euro (2011).

Meer informatie over Sporten en letselschade?