Terug naar overzicht
± min

Jongeren steeds vaker letselschade aan gehoor door harde muziek

Vooral jongeren lijken steeds vaker en op jongere leeftijd te worden blootgesteld aan een hoeveelheid geluid die kan leiden tot letselschade aan het gehoor. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.

Harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons kan, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaken. Het gaat daarbij om minder goed horen, doofheid en blijvend oorsuizen (tinnitus).
Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat zij problemen hebben met hun gehoor. Daaruit blijken ook signalen dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan. Voor Nederland ontbreken metingen van blootstelling aan lawaai (in decibellen) en gehoorverlies (audiometrie) over een langere periode.

Onomkeerbare letselschade
Tot 60% van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest geven aan dat ze weleens een piep horen na het uitgaan. Zo’n 20% heeft die piep zelfs permanent. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging. Piepen of oorsuizen zijn, ook als het tijdelijk is, vaak een eerste indicatie van letselschade aan het gehoor. Overmatige blootstelling op jonge leeftijd kan onomkeerbare letselschade aan het gehoor veroorzaken, ook al komt deze mogelijk pas op latere leeftijd aan het licht. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt deze waarschuwingssignalen serieus. Hij pakt het probleem aan bij de bron, omdat je gehoorschade door harde muziek alleen kunt voorkomen, niet genezen. Een belangrijke bron is de muziek tijdens concerten en dancefeesten. Van Rijn heeft daarom recent met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia een convenant gesloten. Het convenant moet er toe leiden dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico’s op letselschade door harde muziek, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.
Van Rijn: “Muziek kan tegenwoordig zo hard dat bij sommige concerten alleen oordoppen voor bouwvakkers veilig genoeg zijn. Dan heb je te maken met het volume van een kettingzaag! Daar moeten we echt vanaf. Met dit convenant draaien we de volumeknop terug naar een niveau waar muzikanten, barpersoneel en bezoekers met de juiste gehoorbescherming de hele avond veilig in kunnen verblijven.”

Muziekspelers voldoen (nog) niet aan de eisen
Een andere belangrijke bron van geluid vormen persoonlijke muziekspelers zoals MP3 spelers. Sinds januari 2013 zijn er Europese normen voor muziekspelers en mobiele telefoons om het risico op letselschade aan het gehoor te beperken. Zo is de standaard maximuminstelling van het volumeniveau van een persoonlijke muziekspeler 85 decibel en is het maximale volume op 100 decibel gezet. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) ziet hier op zijn verzoek op toe en is met fabrikanten in overleg. Dit is ook nodig, want uit een eerste onderzoek van de NVWA eind 2013 bleek dat een groot deel van de muziekspelers niet aan de nieuwe eisen voldeed.