Terug naar overzicht
± min

Jurilex Letselschade ervaart een forse toename medische claims!

Het toenemen van de claimbewustheid van slachtoffers, wordt door veel partijen als iets 'negatiefs' ervaren. Terwijl men vergeet oog te hebben voor de juist positieve werking die hiervan uitgaat, aldus Jurilex Letselschade.

Werkgevers die er een potje van maken en het niet zo nauw nemen met veiligheidsvoorschriften en regels, zien zich zeker na incidenten veelal genoodzaakt direct forse maatregelen te moeten nemen om een herhaling te voorkomen, op straffe van een verhoogde boete of sluiting door bijvoorbeeld de arbeidsinspectie of op concreet aandringen van haar eiegen aansprakelijkheidsverzekeraar. Past men de omstandigheden niet aan, dan bestaat de kans dat een bedrijf bijvoorbeeld wordt geroyeerd; d.w.z. dat de verzekeraar geen dekking van het risico meer verleent.

Jurilex Letselschade nam waar dat in de eerste helft van 2012 medische kunstfout zaken met 17,3 procent zijn toegenomen ten opzichte van het vergelijkingsjaar 2011. Ook is gekeken waardoor deze stijging verklaard kan worden. Er lijkt eenvoudig meer informatie te vinden over het instellen van een vordering bij een mogelijke medische kunstfout. Ook ziekenhuizen en artsen verwjizen door, ookal hebben zij zelf een fout gemaakt en door invoering van meerdere klachtencommissies, worden klachten meer serieus genomen.

Jurilex Letselschade ervaart voorts dat diverse belangenbehartigers 'medische kunstfout-zaken' niet of nauwelijks meer in behandeling neemt vanwege de grote financiële aspecten. Men zegt gratis te werken, maar neemt geen medische zaken aan, omdat dat hen geld kost en vaak niets oplevert. Nu meerdere partijen dat doen ziet Jurilex Letselschade, die hierin gespecialiseerd is, een toename ontstaan. Een aantal advocatenkantoren geven aan wel een poging te willen ondernemen, maar dan moet het slachtoffer eerst € 5.000,00 op een rekening van het kantoor storten. Het zijn juist veel slachtoffers die de middelen niet hebben daardoor een claim door te zetten.

Jurilex Letselschade dekt de risico's zelf en werkt niet op basis van no cure no pay! Voor slachtoffers is het van te voren daarom glashelder waar men dus aan toe is. Jurilex Letselschade is bereikbaar via het nummer 0880 - 112 112. U kunt hier terecht voor alle vormen van letselschade en gratis advies en juridische hulp.