Terug naar overzicht
± min

Jurilex Letselschade voerde met succes procedure tegen beursmakelaar!

Wederom lijken de successen niet uit te blijven voor slachtoffers die bijgestaan zijn door Jurilex Letselschade BV met het hoofdkantoor in De Meern (Utrecht). Bij Jurilex meldde zich een man van Turkse afkomst die als gevolg van een val van een laadklep zijn enkel had gebroken. Hij had zich bij een aantal letselschadebureaus en letselschade advocaten gemeld en geen van allen zagen heil in zijn zaak.

Wat speelde er?
Deze Turkse meneer werkte als chauffeur bij een nationaal transportbedrijf en moest pakketten door het gehele land afleveren. Hij werkte op contractbasis via een uitzendorganisatie. De werkgever liet hem vele weken achtereen dagelijks veel meer dan 8 uur werken en dat gemiddeld genomen over 3 maanden 6 dagen per week. Bij het afleveren van een pakket gleed de man op de bewuste dag van de zijkant van de laadklep en kwam daarbij ongelukkig ten val op het circa 80 cm lager gelegen wegdek. Hierbij brak hij zijn rechter enkel.

Aansprakelijkheid
De eerder geraadpleegde letselschade bureaus en advocaten zagen geen heil in de zaak omdat men vond dat de werkgever niets te verwijten viel en wezen de zaak af; althans zij hebben geen van allen ook maar de moeite genomen aan de zaak te beginnen! Jurilex Letselschade stelde zowel de formele werkgever (uitzendbureau) alsmede de materiële werkgever (transportbedrijf) aansprakelijk. Zoals men wel aanvoelde wezen beide aansprakelijkheidsverzekeraars de aansprakelijkheid van de hand. Zij vonden niet dat er een veiligheidsnorm was overschreden en dat de werkgever tekort geschoten was in haar zorgplicht. Jurilex wees haar in dit verband op de gevaarscheppende situatie zoals de matige werkschoenen en slecht profiel van de laadklepvloer, en de lange (over-)werkperioden, maar men bleef afwijzend. Jurilex Letselschade besloot uit eigen middelen tegen de verzekeraar van de materiële werkgever een procedure te starten. Deze zogenaamde beursmakelaar voerde middels haar advocaten verweer.

Procedure
Door veel verzekeraars en in haar kielzog ook veel letselschadebureaus wordt regelmatig richting slachtoffers aangevoerd dat procederen geen zin heeft of dat zij zich terugtrekken en de kosten hiervan niet gaan dragen, of dat het alleen maar een negatief effect heeft op het slachtoffer. Ook wordt een slachtoffer regelmatig verteld dat in letselschadezaken zo weinig geprocedeerd wordt en er veel minnelijk (dus buiten rechte) wordt geregeld. Het is maar net wat je onder 'weinig procederen' verstaat. Jurilex procedeert bijna tweemaal zoveel als wat landelijk als gemiddelde wordt aangehouden. In 92,6% van de gevallen (ultimo maart 2012) boekte zij glasrijk succes voor haar cliënten! Welke verzekeraar of con-collega kan dan nog beweren dat procederen voor een slachtoffer geen zin heeft? Dat veel kantoren de stap niet (durven te) nemen voor hun cliënten is evident. Jurilex deed dat in deze zaak ook met succes! De rechter wees met name op de lange werktijden gedurende vele weken en maanden achtereen, waardoor de werkgever een een absoluut appel deed op het aandachtsniveau van het slachtoffer. De kans dat deze man een misstap maakt, omdat hij niet goed heeft kunnen uitrusten ligt daarbij op de loer en de werkgever had zich van die kans, die zich in deze verwezenlijkt heeft, terdege bewust moeten en kunnen zijn. De aansprakelijkheid werd daarmee volledig toegewezen.

De verzekeraar heeft uiteindelijk met de spreekwoordelijke staart tussen de benen de schade volledig aan het slachtoffer betaalbaar gesteld. Voor wat betreft de toekomstschade wordt gezocht naar mogelijkheden het slachtoffer om te scholen, hetgeen op dit moment nog weinig voorzicht biedt. Is deze man niet te reïntegreren, dan zal tot zijn statistische eindleeftijd zijn schade moeten worden becijferd en zal naar voorzichtige inschatting volgens Jurilex Letselschade rond de € 450.000,00 en 600.000,00 liggen. De verzekeraar heeft de inzichten om tot deze schade te komen, vooralsnog niet weersproken.