Terug naar overzicht
± min

Jurilex Letselschade waarschuwt voor gebruik antidepressiva door zwangere vrouwen

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat letterlijk alle antidepressiva bij bevallingen er toe bijdragen dat zwangere vrouwen bij de bevallig ernstig bloedverlies hebben, hetgeen kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties, aldus Jurilex Letselschade. Door haar werden wij, als redactie van letselschade.nl, gewezen op een artikel, dat in de Medical Journal afgelopen weekend is verschenen, van de Nederlandse wetenschappelijk onderzoeker Dr. E. R. (Rob) Heerdink. Hij is als farmaceutisch wetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Heerdink geeft aan dat uit onderzoek duidelijk is gebleken dat, in tegenstelling tot wat voorheen werd aangenomen, niet een aantal, maar alle antidepressiva bij bevallingen leiden tot ernstig bloedverlies. Niet alleen verloskundigen, maar ook gynaecologen moeten goed geïnformeerd worden over het effect van dit soort geneesmiddelen onder vrouwen die zwanger zijn.

Oorzaak geremde bloedstolling onduidelijk

Naar verluid wordt in Nederland veelal fluoxetine, paroxetine en citalopram gebruikt. Als wij bedenken dat één op de vijf vrouwen in Nederland statistisch geconfronteerd wordt met een depressie, dan behoeft het geen betoog dat het gebruik van antidepressiva onder zwangere vrouwen, geen incidenteel iets is. De antidepressiva zorgen er voor dat de heropname van serotonine wordt geremd, en daarmee de bloedstolling. Het is de wetenschappelijk onderzoeker onduidelijk wat de reden is dat bloedstolling door de middelen wordt geremd; dat zou naar zijn mening verder moeten worden uitgezocht.

Heerdink vraagt juist extra aandacht, omdat het aantal bevallingen in Nederland, waarbij ernstige bloedingen optreden, de afgelopen jaren is verdubbeld tot circa 7 procent van alle bevallingen. Niet alleen gynaecologen, maar ook verloskundigen moeten met dit artikel op de hoogte zijn/worden gebracht, zodat zij niet geconfronteerd hoeven te worden met letselschade claims, van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van complicaties, of erger nog hun nabestaanden.