Terug naar overzicht
± min

Kinderen lopen vaak onnodig letsel op doordat zij niet juist vervoerd worden.

Task Force Kinderveiligheid heeft onderzoek verricht naar het veilig vervoeren van kinderen in met name personenauto's.  Met dit recentelijke onderzoek is met tot een schrikbarende conclusie gekomen. In Nederland blijkt gemiddeld 73 % van de ouders hun kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 4 jaar oud, niet veilig te vervoeren in hun auto. Als meest voorkomende fout wordt gezien dat de gebruikte autostoel te groot is, of dat de stoel niet goed bevestigd is, of dat het kind zelf niet goed is vastgezet in de kinderstoel.

In de periode 2007 tot 2012 is gebleken dat het aantal kinderen met letselschade, dat noodgedwongen een ziekenhuis diende te bezoeken na een verkeersongeval, en dan in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar, met 35% is gestegen. Hierbij dient dat wel direct te worden vermeld dat niet bekend is in hoeverre de manier van vervoeren daar een rol bij speelde.

Maar omdat kinderveiligheid geen prioriteit meer zou krijgen in het gezondheidsbeleid, hebben VeiligheidNL, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Verbond van Verzekeraars en Maxi-Cosi, een zogenaamde Task Force Kinderveiligheid opgericht. Die constateert dat nagenoeg alle ouders van jonge kinderen autostoeltjes hebben aangeschaft maar dat die vaak niet goed worden gebruikt.

Uit het verrichtte onderzoek is naar voren gekomen dat 15% van de kinderen niet in de juiste kinderstoel zit en daardoor een verhoogde kans op letsel heeft bij een verkeersongeval. Voorts blijkt uit interviews dat ouders vaak te snel overstappen naar een grotere autostoel. Schrikbarend genoeg moest worden geconstateerd dat 33% van de autostoelen niet juist bevestigd bleek te zijn en zelfs in 41% van de onderzochte situaties bleken de kinderen niet goed vast te zitten in de autostoel zelf. Voorts bleken er nog meer fouten geconstateerd te zijn, zoals beugels van stoeltjes die niet in de goede stand stonden en het niet uitgezet hebben van de airbag bij vervoer van de kinderen voorin of het kind toch voorwaarts vervoeren.

De Task Force roept met de gevormde conclusies dan ook ouders met jonge kinderen op, na te gaan of men de juiste autostoel voor het kind heeft en na te gaan of de kinderstoel ook goed bevestigd is volgens de voorschriften teneinde de kans op letselschade bij kinderen te voorkomen.

In het najaar 2013 komen nieuwe kinderstoelen op de markt. de zogenaamde i-Size kinderstoelen. Met deze stoelen bestaat de mogelijkheid de kinderen langer achterwaarts te vervoeren en daarnaast worden deze stoelen ook getest op zijwaartse aanrijdingen.