Terug naar overzicht
± 0 min

Knoopbatterijtjes leiden bij inslikken tot ernstig letsel

Het gebeurt steeds vaker dat een ingeslikte knoopbatterij een gat in de slokdarm van een jong kind brandt, met blijvend letsel
en soms zelfs de dood tot gevolg, aldus de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
.

Binnen twee uur ernstig letsel
Een batterij die in de slokdarm vastzit, kan letsel in de vorm van necrose (plaatselijk afsterven van weefsel) veroorzaken door de stroom die wordt afgegeven, de chemicaliën die eruit lekken en de druk op het slijmvlies. Hierdoor kan bijvoorbeeld een fistel ontstaan naar de luchtpijp of de aorta. Binnen twee uur kan al ernstig letsel optreden. Het streven is dan ook om een batterij zo spoedig mogelijk te verwijderen, liefst binnen één uur. Ouders en hulpverleners realiseren zich vaak niet dat er sprake is van een spoedsituatie. Een kind dat een batterij heeft ingeslikt moet direct naar de Spoedeisende Hulp voor een röntgenfoto. Wanneer de batterij in de slokdarm zit, moet het met spoed naar een kinderarts-mdl (maag-darm-lever) voor verwijdering via een kijk-operatie. Elke minuut telt.

Waarschuwing voor batterijen
Kinderen stoppen een glimmende knoopbatterij graag in hun mond, de gevolgen daarvan kunnen dramatisch zijn. In veel Nederlandse klinieken werden kinderen gezien met blijvend letsel aan slokdarm en luchtpijp, waardoor ze niet meer normaal kunnen eten of ademen. Eén kind overleed door een fistel naar de aorta. De sectie maag-darm-lever van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft inmiddels Veiligheid.nl bereid gevonden om de informatie voor jonge ouders aan te vullen met een waarschuwing voor batterijen. Verder wil de vereniging een beroep doen op de industrie om voortaan de batterijklepjes van alle apparatuur te beveiligen.

Sterke toename
Momenteel wordt geïnventariseerd hoe vaak de afgelopen jaren complicaties optraden na het inslikken van een batterij. Het beeld is nog niet compleet, maar vastgesteld kan worden het de afgelopen vier jaar sterk is toegenomen. Kinderen spelen steeds vaker met afstandsbedieningen, rekenmachines, fototoestellen of fietslampjes. In tegenstelling tot het meeste speelgoed hebben deze geen kindveilige sluiting, waardoor de batterijtjes er makkelijk uitvallen.