Terug naar overzicht
± 0 min

Kortere ontruimingstijden bij kruisingsvlakken! De oplossing?

Veel letselschaden vinden plaats doordat automobilisten te snel optrekken voor een kruisingsvlak. Vaak uit irritatie geboren vanwege de lange vaak onnodige wachttijden voor een kruisingsvlak. Er is wellicht een oplossing gevonden...

Otto is een nieuw hulpmiddel waarmee de ontruimingstijden van verkeerslichten snel, eenvoudig, nauwkeurig en controleerbaar te berekenen zijn. Het is ontwikkeld door Bas Claassens, medewerker aan het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat.

Correcte ontruimingstijden zijn van groot belang: het is een belangrijke factor voor het veilig functioneren van een verkeersregelinstallatie. Te lage ontruimingstijden kunnen gevaarlijke situaties opleveren en te hoge ontruimingstijden komen de verkeersdoorstroming niet ten goede. Het bepalen van ontruimingstijden kost in de praktijk veel tijd. Een groot deel van deze tijd bestaat uit het handmatig bepalen en opmeten van afrij- en oprijafstanden. Een arbeidsintensieve klus die relatief foutgevoelig is en niet altijd even leuk is om uit te voeren. Dit waren goede redenen om een softwarepakket te ontwikkelen waarmee ontruimingstijden snel, eenvoudig en controleerbaar te berekenen zijn, aldus Claasens.

De basis van Otto is een kruispunttekening waarin de stopstrepen en rijlijnen getekend worden. Zodra deze gegevens bekend zijn, berekent Otto van alle mogelijke conflictsituaties de afstanden en ontruimingstijden volgens de CROW 111 richtlijn. Na controle en eventuele aanpassingen, kan de resulterende ontruimingstijdenmatrix opgeslagen worden in verschillende bestandsformaten. Het werkbestand bevat alle informatie om achteraf makkelijk en duidelijk te achterhalen hoe de ontruimingstijden tot stand zijn gekomen.

Meer info: www.claassenssolutions.nl