Terug naar overzicht
± min

Kun je erkenning aansprakelijkheid terugdraaien op basis van nieuw bewijsmateriaal?

Kun je eerst aansprakelijkheid erkennen en schade later weer afwijzen als er nieuwe ‘feiten’ aan het ligt komen? Ziekenhuis Meander Medisch Centrum vindt van wel. De rechtbank vindt van niet, maar onderzoekt wel opnieuw de feiten.

Wat is er precies aan de hand? Een patiënt van het Meander Medisch Centrum loopt tijdens drie heupoperaties letselschade op door medische fouten. Meander erkent aansprakelijkheid voor de letselschade. Een verzekeringsarts stelt de beperkingen vast.

Leestip!

Wat te doen bij letselschade door medische fouten?

Documentaire bevat bewijsmateriaal
Vervolgens bouwt de benadeelde een nieuwe loopbaan op als trainer/coach. Hij volgt hiervoor trainingen. Van die trainingen wordt toevallig een documentaire gemaakt. De documentaire, getiteld ‘Om gek van te worden’ , wordt in het openbaar gepresenteerd in het filmmuseum en is via internet als DVD te bestellen. In de documentaire is te zien dat de benadeelde samen met de andere deelnemende cursisten worden meegenomen naar Polen en daar volgende het ziekenhuis worden blootgesteld aan extreme trainingen. Zo is te zien dat de man met letselschade onder andere:

  • met bloot bovenlijf een berg oploopt dat veel verder is dan de maximale 2 km waartoe hij in staat zou zijn.
  • veelvuldig en vrijwillig – op een harde ondergrond – in kleermakerszit zit. Dit terwijl hij volgens zijn verklaring ook beperkt zou zijn bij het knielen en/of hurken.
  • zich bij het afdalen met de handen vasthoudt aan de treden van de trap, terwijl hij eerder heeft gemeld dat traplopen matig gaat.
  • ogenschijnlijk soepel loopt en een vrij steile berg c.q. verhoging afkomt op een onverhard en modderig pad.

Wat stelt Meander Medisch Centrum?
Meander heeft vraagtekens gezet bij de beperkingen zoals die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Het letselschadeslachtoffer zou bovendien niet uit eigen beweging het ziekenhuis en de rechtbank in kennis gesteld hebben van het volgen van de diverse trainingen.

Meander vindt een afwijzing van de vordering op zijn plaats omdat het letselschade slachtoffer:

  • de waarheidsplicht van artikel 21 Rv heeft geschonden.
    De rechter dient daar uit de gevolgtrekking te maken die hij geraden acht. Volgens Meander moet deze gevolgtrekking in dit geval zijn afwijzing van de vordering van eiser. Het kernbegrip bij afwikkeling van letselschades is immers vertrouwen. (...)
  • in het kader van de schadeafwikkeling niet op zijn woord kan worden geloofd.
    Heeft hij wel open kaart gespeeld of zijn er nog meer en andere relevante feiten die hij voor Meander verborgen houdt? Zo blijkt uit de documentaire dat eiser weer ‘wat’ training geeft, maar Meander kan niet controleren welke inkomsten hij daarmee genereert.

In de visie van Meander heeft eiser zijn geloofwaardigheid verloren en kan hij niet meer in aanmerking komen voor het voordeel van de twijfel.

Wat wil de rechtbank?
De rechtbank vindt dat het geven van openheid van zaken in dit geval van belang is, omdat partijen grotendeels afhankelijk zijn van de inlichtingen die benadeelde verstrekt. De rechtbank acht het echter aannemelijk dat de benadeelde niet met opzet gegevens heeft achtergehouden. De documentaire is namelijk publiekelijk te zien. De rechtbank wil vooral dat de zaak zoveel mogelijk op grond van de juiste feiten wordt beoordeeld en acht nader onderzoek door een orthopeed noodzakelijk.

In hoeverre kan de orthopeed gegevens gebruiken uit de documentaire?
Bij onderzoek mag de orthopeed gegevens uit de documentaire betrekken en zo de beperkingen opnieuw onderzoeken.

Bron: AM web

Gratis hulp bij letselschade claimen
Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.