Terug naar overzicht
± min

Letsel door beroepsastma veroorzaakt door meel en schoonmaakmiddelen

Meel en schoonmaakproducten zijn de twee belangrijkste oorzaken van letsel (ademhalingsaandoeningen) veroorzaakt door het beroep dat iemand uitoefent. Dat blijkt uit een uitgebreide studie in Frankrijk die recent werd gepresenteerd op het European Respiratory Society Congress. Het onderzoek is het grootste dat ooit is gevoerd naar beroepsallergieën.

Beroepsgerelateerde longaandoening
De gegevens zijn afkomstig van respiratoire artsen, gespecialiseerd in beroepsziekten. In totaal werden 330 gevallen geanalyseerd. De onderzoeksresultaten zijn duidelijk. Een op de vijf patiënten die zich bij dit soort artsen met letsel, ofwel een beroepsgerelateerde longaandoening aandient, kreeg die door contact met meel (20%). Op nummer twee (in 15% van de gevallen) gaat het om het contact met reinigingsproducten. De ammoniumverbindingen in dit soort producten zorgen voor ernstige longproblemen.

Voorkomen van letsel
Vrouwen blijken meer kans te hebben op beroepsastma (43 per miljoen in vergelijking met 29 per miljoen zien bij mannen). Dat vrouwen er meer mee te maken hebben dan mannen, zou te maken kunnen hebben met het feit dat zij meer worden geconfronteerd met schoonmaakmiddelen. Het hoogste aantal gevallen van letsel wordt vastgesteld bij mensen die in de productieketen van voedingsmiddelen en dranken werken (279 per miljoen) in vergelijking tot degenen die werkzaam zijn in de landbouw (160 per miljoen).

Vroege herkenning noodzakelijk
Door deze studie heeft men beter inzicht gekregen in beroepsastma. Hierdoor kan verder worden gewerkt aan preventieve middelen ter voorkoming van letsel. Vroege herkenning van een arbeidsgerelateerd astma is van belang, omdat de prognose gunstiger is naarmate de tijd tussen het ontstaan van klachten en interventie korter is. Als beroepsmatig astma zich heeft ontwikkeld dan lijkt absolute vermijding het best. Zelfs dan zal het astma in een aantal gevallen niet verdwijnen. Maar voortgaande blootstelling leidt meestal tot verslechtering.

Kijk voor meer informatie over arbeidsgerelateerde beroepsastma op de website van het Longfonds