Terug naar overzicht
± 0 min

Letsel door ongeval of opzettelijk toebrengen: dit zijn de (medische) kosten

Wat zijn de directe medische kosten van slachtoffers van een ongeval die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis zijn opgenomen? En wat zijn de kosten door opzettelijke toebrenging (geweld of zelfbeschadiging)? VeiligheidNL heeft onlangs de cijfers hierover geactualiseerd in de rapportage 'Letsels 2015 - Kerncijfers LIS'.

De directe medische kosten van slachtoffers van een ongeval die op Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen zijn behandeld en/of opgenomen zijn geweest, bedroegen naar schatting 1,9 miljard euro in 2015. De directe kosten door opzettelijke toebrenging (geweld of zelfbeschadiging) 77 miljoen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL.

VeiligheidNL heeft onlangs de bestaande rapportage: 'Letsels 2015 - Kerncijfers LIS' aangevuld met gegevens over privé-, arbeids- en verkeersongevallen, sportblessures, geweld en zelfbeschadiging. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2015. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan letsels die zijn behandeld op SEH van ziekenhuizen in Nederland.

In dit artikel zoomen we in op de directe medische kosten van letsel door een ongeval en letsel ontstaan door opzettelijke toebrenging (geweld of zelfbeschadiging).

Directe medische kosten van letsel door een ongeval
In 2015 vonden 670.000 SEH-bezoeken plaats in verband met letsel door een ongeval. De oorzaken van het letsel zijn:

  • Privé-ongeval: 374.000 SEH-bezoeken.
  • Sportblessure: 132.000 SEH-bezoeken.
  • Verkeersongeval 125.000 SEH-bezoeken.
  • Arbeidsongeval 48.600 SEH-bezoeken.

Letsel door privéongeval versus letsel door arbeidsongeval
Bovenstaande aantallen komen overeen met 290 (arbeid) tot 2.200 (privé) SEH-bezoeken per 100.000 inwoners. Dus gemiddeld gesproken en bezien over de gehele bevolking was de kans om slachtoffer te worden van een privé-ongeval (SEH-bezoek) bijna tien keer zo groot als de kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Wat zijn de medische kosten?
De directe medische kosten van slachtoffers van een ongeval die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis zijn behandeld en/of opgenomen zijn geweest bedroegen naar schatting 1,9 miljard euro in 2015. De directe medische kosten van privé-ongevallen zijn hoog. Ze komen neer op 1,4 miljard euro. De hoge kosten kunnen gedeeltelijk worden verklaard doordat privé-ongevallen relatief veel voorkomen. Daarnaast speelt de leeftijdsverdeling een rol. Het relatief grote aandeel oudere slachtoffers bij de privé-ongevallen leidt tot hogere medische kosten dan bij de andere typen ongevallen.

Wat zijn de verzuimkosten?
Privé-ongevallen (450 miljoen euro) zijn samen met verkeersongevallen (400 miljoen euro) verantwoordelijk voor een groot deel van de totale verzuimkosten. Bij de arbeidsongevallen zijn de verzuimkosten in relatieve zin (dus ten opzichte van het aantal ongevallen in deze categorie) groot. Dit is te verklaren door het feit dat alle slachtoffers van een arbeidsongeval per definitie tot de werkzame bevolking behoren en er dus sprake zou kunnen zijn van arbeidsverzuim. Bij jonge kinderen of ouderen, die als slachtoffers deel uitmaken van de andere categorieën ongevallen, is dat niet het geval.

Directe medische kosten van letsel door opzettelijke toebrenging
In 2015 vond ruim de helft van de SEH-bezoeken in verband met opzettelijk toegebracht letsel (32.700), uitgesplitst naar oorzaak letsel:

  • Door geweld (17.700).
  • Door zelfbeschadiging (15.000).

Dit komt overeen met 100 respectievelijk 89 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners.

Wat zijn de medische kosten?
De directe medische kosten van slachtoffers met opzettelijk toegebracht letsel die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis zijn behandeld en/of opgenomen zijn geweest, bedroegen in 2015 naar schatting 77 miljoen euro. Twee derde hiervan kwam voor rekening van de slachtoffers met zelfbeschadiging (50 miljoen; geweld: 27 miljoen). Dit zal in ieder geval te maken met het hoge aandeel ziekenhuisopnamen in deze groep.

Wat zijn de verzuimkosten?
Letsel door geweld leidde in 2015 tot 52 miljoen euro verzuimkosten. Voor de slachtoffers met letsel door zelfbeschadiging zijn deze kosten niet bekend. Net als bij de arbeidsongevallen, zijn bij letsels door geweld de verzuimkosten hoger dan de medische kosten. Dit wijkt af van het patroon bij bijvoorbeeld privé-ongevallen. De verklaring hier is dat een groot deel van de slachtoffers wat betreft leeftijd tot de werkzame bevolking behoren en er dus sprake zou kunnen zijn van arbeidsverzuim.

Trends in aantal SEH-bezoeken en ziekenhuisopnamen voor letsel
Het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel is de afgelopen jaren flink gedaald. Zowel na ongevallen als in verband met opzettelijk toegebracht letsel. Het aantal ziekenhuisopnamen via de SEH-afdeling is gestaag gestegen in de afgelopen 20 jaar. In 2015 kregen bijna 120 duizend van de ruim 700 duizend SEH-bezoeken in verband met letsel een vervolg in de vorm van een ziekenhuisopname van het betreffende slachtoffer.

Bron: VeiligheidNL