Terug naar overzicht
± min

Letselclaim defensiepersoneel inzake PX-10 lijkt ongegrond!

Volgens onderzoeken van het RIVM is het naar haar mening nagenoeg uit te sluiten dat bij militair personeel acute myeloïde leukemie of hieraan verwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Zoals al langer bekend bevatte dit schoonmaakmiddel tot de jaren ‘70 lage concentraties van de stof benzeen dat kankerverwekkend is. Na 1970 daalde de concentratie benzeen aanzienlijk waardoor de blootstelling aan deze stof gering is voor mensen die met dit schoonmaakmiddel PX-10 werkzaam zijn.

In 2008 is het ministerie van Defensie aansprakelijk gesteld voor gezondheidsschade door werkzaamheden met PX-10. Na een intern onderzoek gaf het ministerie opdracht aan het RIVM om de blootstelling en gezondheidseffecten van het werken met PX-10 te onderzoeken.

Door het RIVM werd vastgesteld dat van elke 1.000 Nederlandse mannen die nooit met PX-10 hebben gewerkt krijgen er jaarlijks 3 tot 4 acute myeloïde leukemie (AML). Onder het defensiepersoneel dat vele jaren dagelijks intensief met PX-10 werkte, is er sprake van 0,03 extra gevallen per 1.000 mannen. Omdat hooguit een paar duizend werknemers in hoge mate zijn blootgesteld aan PX-10, is het onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk extra gevallen van AML zijn opgetreden.

 Hoeveel benzeen het defensiepersoneel binnenkreeg, is afhankelijk van het type werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden met PX-10 plaatsvonden. De jaarlijks gemiddelde blootstelling per persoon was maximaal 0,5 parts per million (ppm), dit ligt onder de norm van 1 ppm per werkdag.

 bron: RIVM