Terug naar overzicht
± min

Letselkosten stijgen komende jaren met zo'n 15%

Ondanks nieuwe wet- en regelgeving die het sterk stijgende aantal letselschadeclaims een halt moet toeroepen, zal in Groot-Brittannië het bedrag aan schadevergoedingen dat wordt uitgekeerd aan letselslachtoffers de komende jaren met zo'n 15% toenemen. Uit een nieuw omvangrijk marktonder­zoek van Datarnonitor blijkt dat de letselschadelast in het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar omge­rekend 9,7 miljard euro bedroeg, zal oplopen tot 11,2 miljard euro in 2014. De toename is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan de sterke groei in het aantal verkeersletselclaims, een trend die haaks staat op de daling van het aantal verkeersongevallen.

Van alle letselclaims heeft net iets minder dan 80% betrekking op verwondingen opgelopen in het verkeer. Bedrijfsongevallen, letsel onstaan op de openbare weg (public liability) en claims wegens medische nalatigheid vormen gezamenlijk de resterende 20%. Volgens Datamonitor-analyst Barbara Kubis-Labiak vormde de gestaag groeiend schadelast als gevolg van verkeergerelateerde letsel claims de primaire aanleiding voor de herziening van de wetgeving en de komst van de zogeheten 'Jackson Rules'. Zij wijt de toename onder meer a de agressieve wervingscampagnes van letseladvocaten waardoor niet alleen het aantal claims toeneemt, maar ook het aantal disproportionele schadevergoedingen. Zij schat in dat het aantal claims zal afvlakken van 5,4% naar 3,7% per jaar.

(Red.) Hierbij wordt voorbijgegaan aan de basis! Een slachtoffer kan in beginsel niet meer vorderen dan waar hij of zij recht op heeft. Belangenbehartigers maken een slachtoffer meer claimbewuster en wijzen hen terecht op hun rechten. Daar kan niets mis aan zijn! Dit zou niet nodig zijn als verzekeraars dit vol overgave en maximale inzet voor een slachtoffer zouden doen, maar dit blijkt een utopie! Verzekeraars keren immers liever minder dan meer uit; dit is het strijdtoneel!