Terug naar overzicht
± 0 min

Letselschade afwikkeling bij bedrijfsongevallen duurt te lang

Je hoeft de krant niet open te slaan of er staan wel berichten in over werknemeners die gedurende de uitoefening van hun werk letselschade oplopen door ondeugdelijk materiaal of fouten van collegae. Als zo'n werknemer eenmaal letselschade slachtoffer is, dan wil hij of zij, vanzelfsprekend, zijn schade graag snel geregeld zien. En juist daar wringt de schoen.

De praktijk wijst uit dat de regeling van letselschade bij bedrijfsongevallen, vaak een langdurig proces is en dat het vrijwel onmogelijk is een goede regeling binnen een redelijke termijn voor elkaar te krijgen. Het heeft niet altijd te maken met langdurige procedures, maar ook rechters zijn vaak niet deskundig genoeg op dit gebied. Om meer inzicht te krijgen in deze zeer onbevredigende situatie heeft het Ministerie van Sociale zaken besloten het Hugo Sinzheimer Instituut te vragen te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn.

Daarnaast werd HSI verzocht met voorstellen te komen die de moeite waard zijn in het overheidsbeleid eventueel op te nemen. In het rapport, dat mede aan de hand van gesprekken met deskundigen is samengesteld, komen 5 typen van werknemerscompensatie aan de orde:

  1. eigen werkgeversaansprakelijkheid
  2. verzekering van werkgeversaansprakelijkheid
  3. directe verzekering tegen beroepsziekten
  4. schadefonds beroepsziekten
  5. contractuele compensatie

Van elk worden voorbeelden gegeven van al bestaande compensatie systemen en de voor en nadelen opgesomd en besproken. Erg verhelderend is het hoofdstuk over wat precies de aansprakelijkheid inhoud. Hoe ver gaat de zorgplicht van de werkgever? Die gaat ver: ook bedrijfsuitjes, bedrijfssporten, overnachtingen en een verblijf op locatie in het kader van werkgerelateerde activiteiten vallen er onder. Een verzekering afsluiten of anders de schade zelf vergoeden is het minste dat van een werkgever verwacht wordt.

De werknemer moet daarentegen moet aannemelijk maken dat hij letselschade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever dient vervolgens te bewijzen dat hij er alles aangedaan heeft (wat binnen zijn macht lag) om schade te voorkomen. Met andere woorden dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

Het rapport beschrijft de problemen rond deze bewijsvoeringen. Tenslotte wordt uitgebreid in gegaan op de (vele) mogelijkheden tot verbetering van bestaande procedures. Daarbij komen 13 opties uitgebreid en systematisch aan de orde.