Terug naar overzicht
± min

Letselschade campagne in horeca door vele bedrijfsongevallen!

Uit een in Nederland gehouden onderzoek naar arbeidsongevallen, is naar voren gekomen dat jaarlijks rond de 12.000 mensen, die werkzaam zijn in de horeca, bij een ongeval tijdens het werk, betrokken zijn. Zij hebben letselschade opgelopen en zijn arbeidsongeschikt geraakt door de letselschade. In de jaren 2006 tot 2010 zijn jaarlijks gemiddeld 5000 slachtoffers in deze branche behandeld op afdelingen SEH (Spoed Eisende Hulp) van lokale ziekenhuizen in het land.

Bij 50 tot 100 mensen is het opgelopen letsel, dat zij hebben opgelopen tijdens hun werk in de horeca, van dien aard dat opname in het ziekenhuis ook daadwerkelijk noodzakelijk was. Er volgt hieronder een korte opsomming van de meeste soorten letselschade:

  • Snijden 50%
  • Vallen en uitglijden 14%
  • Verbranden 10%

Dit betekent dat bovengenoemde gebeurtenissen voor 74% verantwoordelijk zijn voor de letselschade-zaken. Je zou je ook kunnen afvragen waarom geweldsincidenten niet in deze lijst voorkomen. Bij 4% van de gevallen beland iemand uit de horeca op de afdeling SEH als gevolg van letselschade dat ontstaan is door geweld tijdens het werk.

Als je deze cijfers bekijkt, zou je je schouders kunnen ophalen en denken dat de gevallen van letselschade binnen de horeca wel meevallen. Maar als je afgaat op de cijfers, moet geconcludeerd worden dat elke week wel 1 op de 15 werkenden in de horeca gewond raakt en zodanig letsel oploopt dat hi/zij niet kan doorwerken. Als bron voor deze informatie geldt: Letsel Informatie Systeem (LIS).

In samenwerking met het Bedrijfschap Horeca, Koninklijke Horeca Nederland, FNV Horeca, CNV Vakmensen en de Unie heeft VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) een preventiecampagne ontwikkeld. De campagne ‘Aan de slag met Sjaak’ wordt door de horeca zelf in de bedrijven uitgevoerd. De campagne vraagt werkgevers in de horeca meer aandacht en zorg aan de veiligheid van het personeel te besteden.

De campagne ‘Aan de slag met Sjaak’ richt zich op werkenden in de horeca, die het niet zo nauw nemen met de veiligheid. Wie daardoor iets overkomt is dan vaak de klos, de sigaar of De Sjaak. Door herkenbare Sjaak-voorbeelden te gebruiken, wordt veilig werken in de horeca bespreekbaar. Bijvoorbeeld met een sticker op de keukenvloer en de tekst ‘Kan glad zijn Sjaak!’. De campagne wil werkgevers en werknemers beter in staat stellen om gezamenlijk horecabedrijven ‘Sjaakvrij’ te maken en ook te houden. Zie verder www.werkveilig.nu/horeca. Ook is op deze site een gratis startpakket te bestellen.