Terug naar overzicht
± min

Letselschade claimen in 4 stappen

1. Vaststellen van aansprakelijkheid bij letselschade

Voor het claimen van een letselschadevergoeding is het belangrijk om eerst de aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen. Zonder aansprakelijke tegenpartij is er namelijk niemand om de letselschadevergoeding op te verhalen. Het verzenden van de formele aansprakelijkstelling is de start van de behandeling van uw letselschade. Uw belangenbehartiger of uzelf verzend per aangetekende post de formele schriftelijke aansprakelijkstelling naar de andere partij en/of zijn verzekeraar.

Vaak ligt het erkennen van aansprakelijkheid voor de hand. Bovendien zijn er diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen zoals bij bedrijfsongevallen en fietssongevallen waarbij wordt aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties.

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade echter ook gedeeltelijk of niet erkennen. De aansprakelijkheid is regelmatig onderwerp van discussie en dan met name de toedracht van uw (letsel)schade. Het aantonen van uw letsel en het aansprakelijk stellen van een derde partij kan een complex traject zijn.

2. Het berekenen van de letselschadeclaim

Bij een letselschadeclaim claimt u ter compensatie van uw geleden schade een letselschadevergoeding bij uw tegenpartij. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Kijk op de pagina over letselschadevergoedingen voor een uitgebreider overzicht van zaken die u kan claimen.

3. Het vaststellen van de letselschadeclaim

In veel letselschadezaken wordt met de tegenpartij onderhandeld over de omvang van de schade en de uiteindelijke schadeclaim. Voor het vaststellen van de hoogte van uw letselschadevergoeding wordt onder andere gekeken naar gerechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken, de ernst van uw letsel en de gevolgen van uw letsel.

4. Het afwikkelen van de schadeclaim

De omvang van de schadevergoeding wordt uiteindelijk in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Bij het afronden van een schadeclaim, moet u goed bedacht zijn op vele factoren waar u als letselschadeslachtoffer vaak geen weet van heeft. Het gehele letselschadeproces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied. Letselschades afwikkelen is een vak apart waarbij veel specifieke kennis en vaardigheden komen kijken. Naast grondige up- to date juridische kennis is ook een goede onderhandelingstechniek vereist.

Het regelen van een schade kan helaas wel eens lang duren. Het regelingsproces kent namelijk veek stappen en alles draait om informatie, zowel medisch als feitelijk. Zowel u als de tegenpartij willen namelijk goed kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor welke schade en wat voor een letselschadevergoeding deze schade compenseert. Bovendien kan pas bij een medische eindsituatie de hoogte van het letselschade bedrag definitief worden vastgesteld. Wanneer nog niet duidelijk is hoe uw letsel en/of herstelproces zich ontwikkeld, is het niet mogelijk om een schade definitief te regelen.

Hulp bij het claimen van letselschade

Wanneer er veel op u af komt, is het verstandig een letselschade advocaat of jurist in te schakelen die uw belangen behartigt. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u bij de afwikkeling van uw letselschadezaak.

U kunt gratis contact opnemen met letselschade.nl voor advies over uw letselschade. Wij beantwoorden graag uw vragen. Bel 0880 112 129 of meld uw letselschade via ons contactformulier. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.