Terug naar overzicht
± min

Letselschade claimen in 4 stappen

1. Vaststellen van aansprakelijkheid bij letselschade

Voor het claimen van een letselschadevergoeding is het belangrijk om eerst de aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen. Zonder aansprakelijke tegenpartij is er namelijk niemand om de letselschadevergoeding op te verhalen. Het verzenden van de formele aansprakelijkstelling is de start van de behandeling van uw letselschade. Uw belangenbehartiger of uzelf verzend per aangetekende post de formele schriftelijke aansprakelijkstelling naar de andere partij en/of zijn verzekeraar.

Vaak ligt het erkennen van aansprakelijkheid voor de hand. Bovendien zijn er diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen zoals bij bedrijfsongevallen en fietssongevallen waarbij wordt aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties.

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade echter ook gedeeltelijk of niet erkennen. De aansprakelijkheid is regelmatig onderwerp van discussie en dan met name de toedracht van uw (letsel)schade. Het aantonen van uw letsel en het aansprakelijk stellen van een derde partij kan een complex traject zijn.

2. Het berekenen van de letselschadeclaim

Bij een letselschadeclaim claimt u ter compensatie van uw geleden schade een letselschadevergoeding bij uw tegenpartij. Letselschadevergoedingen bevatten vaak naast een materiële vergoeding ook een vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Kijk op de pagina over letselschadevergoedingen voor een uitgebreider overzicht van zaken die u kan claimen.

3. Het vaststellen van de letselschadeclaim

In veel letselschadezaken wordt met de tegenpartij onderhandeld over de omvang van de schade en de uiteindelijke schadeclaim. Voor het vaststellen van de hoogte van uw letselschadevergoeding wordt onder andere gekeken naar gerechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken, de ernst van uw letsel en de gevolgen van uw letsel.

4. Het afwikkelen van de schadeclaim

De omvang van de schadevergoeding wordt uiteindelijk in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Bij het afronden van een schadeclaim, moet u goed bedacht zijn op vele factoren waar u als letselschadeslachtoffer vaak geen weet van heeft. Het gehele letselschadeproces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied. Letselschades afwikkelen is een vak apart waarbij veel specifieke kennis en vaardigheden komen kijken. Naast grondige up- to date juridische kennis is ook een goede onderhandelingstechniek vereist.

Het regelen van een schade kan helaas wel eens lang duren. Het regelingsproces kent namelijk veek stappen en alles draait om informatie, zowel medisch als feitelijk. Zowel u als de tegenpartij willen namelijk goed kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor welke schade en wat voor een letselschadevergoeding deze schade compenseert. Bovendien kan pas bij een medische eindsituatie de hoogte van het letselschade bedrag definitief worden vastgesteld. Wanneer nog niet duidelijk is hoe uw letsel en/of herstelproces zich ontwikkeld, is het niet mogelijk om een schade definitief te regelen.

Hulp bij het claimen van letselschade

Wanneer er veel op u af komt, is het verstandig een letselschade advocaat of jurist in te schakelen die uw belangen behartigt. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u bij de afwikkeling van uw letselschadezaak.

U kunt gratis contact opnemen met letselschade.nl voor advies over uw letselschade. Wij beantwoorden graag uw vragen. Bel 0880 112 129 of meld uw letselschade via ons contactformulier. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.