Terug naar overzicht
± min

Letselschade door afpakken van mobieltje

De Rechtbank in Middelsburg kwam 30 maart 2011 tot een uitspraak in een letselschade zaak. Eiser had letsel opgelopen toen hij in een schoolgebouw achter een schoolgenoot aanliep die even tevoren zijn mobieltje had afgepakt. De achtervolging ging door de gangen van het schoolgebouw.

De overweging van de Rechtbank was dat gedaagde ervan mocht uitgaan dat eiser niet al te grote risico's bij de achtervolging zou nemen. Daar waar eiser een groter risico zou nemen dan voorzienbaar, dient de letselschade bij verwezenlijking van dat risico voor een deel voor de eiser te blijven.

Net als gedaagde wilde eiser bij de achtervolging een glazen deur door die op een kier van 50 centimeter stond. Echter op het moment dat eiser de deur wilde passeren, sloot de deur zich waardoor eiser met zijn linkerhand door de ruit schoot, waardoor ernstig letsel is ontstaan. Uit het feit dat de ruit hiertegen niet bestand was, leidde de Rechtbank af dat de snelheid waarmee eiser liep, hoog moet zijn geweest.

De Rechtbank concludeerde dat het causaal verband gelegd was en dat de schade voor het grootste deel voorzienbaar is geweest voor de gedaagde. Echter, een kleiner deel van de schade dient volgens de Rechtbank voor rekening te blijven van eiser nu hij door de hoge snelheid waarmee hij gedaagde achtervolgde, niet voorzienbare risico's nam. 

De Rechtbank laat dit vertalen door 75% van de schade toe te wijzen maar dat 25% van de letselschade voor rekening van de eiser dient te blijven.