Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Letselschade door brand terugdringen? Hang (werkende) rookmelders op!

Het aantal letselschade slachtoffers kan worden teruggedrongen als meer huishoudens een (werkende) rookmelder ophangen. In 70% van alle woningen hangt een rookmelder, maar slechts in 45% van alle woningen werkt het apparaat. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Gebrand op inzicht’.

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland het aantal woningen waarin een rookmelder aanwezig is, circa 70% is. In gevaar zijn de woningen waar geen rookmelder aanwezig is. Als daar ’s nachts brand uitbreekt, lopen de mensen die in hun slaap worden verrast door de vlammen kans op ernstige letselschade. Denk aan levensgevaarlijke brandwonden, maar ook aan psychische klachten, zoals posttraumatische stress en angstaanvallen.
Rookmelders zouden volgens het rapport minder vaak aanwezig zijn in woningen met eenpersoonshuishoudens, eigenaren van woningen met een lage score op kwaliteit, werkelozen en uitkeringsgerechtigden, lager opgeleiden, huishoudens met lage inkomens en 55-plussers.

Niet op elke verdieping
Slechts in 35% van alle gevallen werkt de rookmelder en hangt deze op de juiste plaats, namelijk de hal en de overloop. Wanneer een huis meer dan 1 bouwlaag bevat, blijkt één rookmelder niet afdoende. Zo is bij een woning met drie bouwlagen nog maar bij een derde van de woningen op iedere bouwlaag een rookmelder aanwezig. Als ook nog gekeken wordt naar het functioneren van de rookmelder dan neemt dit nog verder af: gemiddeld heeft dan nog maar in ongeveer een derde van alle woningen in Nederland op de geadviseerde plaatsen werkende rookmelders.

Voor 2003 geen verplichte rookmelder
Met name in de woningen gebouwd voor 2003, het moment waarop een rookmelder op het lichtnet verplicht werd, blijkt niet altijd een rookmelder aanwezig. Vaak wordt gekozen voor ongekoppelde optische rookmelder op batterijen. Deze rookmelders werken niet altijd doordat de batterijen leegraken of er door de bewoners worden uitgehaald. Mensen maken de rookmelders onbruikbaar of verwijderen de batterijen omdat de rookmelders ‘zomaar’ afgaan. Denk aan activering door stoom, rook of ophoping van (stof)deeltjes, zoals veroorzaakt bij koken, douchen, werkzaamheden, sigaretten of kaarsen. Verder blijkt TL-verlichting de werking van optische rookmelders te beïnvloeden.

Wat kunt u zelf doen om (letselschade door) brand te voorkomen? 3 tips

#1 Hang - voor maximale bescherming - rookmelders op in de hal, overloop en alle ruimten waar brand kan ontstaan.

#2 Hang in alle ruimten waarin mensen slapend kunnen verblijven - dus ook in woonkamer en slaapkamers - rookmelders en koppel ze.

#3 Sluit binnendeuren voor het slapen gaan. Dit kan helpen om rook langer buiten de ruimte te houden en geeft een grotere kans op vluchten en redding.


Heeft u letselschade bij een brand opgelopen?
En is iemand anders daarvoor verantwoordelijk? Dan kunt u bij deze partij een schadeclaim indienen. Ook wanneer u psychisch letsel heeft opgelopen, kunt u in aanmerking komen voor een letselschade-vergoeding. Vraag vrijblijvend advies via onze LetselHelpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS).