Terug naar overzicht
± min

Letselschade door drugsgebruik in het verkeer neemt toe: ministers pleiten voor zero tolerance

Rijden onder invloed van drugs en/of alcohol is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen met ernstige letselschade danwel dodelijke afloop. De minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) pleiten daarom in een wetsvoorstel voor de invoer van een zogenoemde nullimiet voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol.

Gecombineerd gebruik van verschillende drugs of van drugs en alcohol in het verkeer doet het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toenemen. Daarom zou voor gecombineerd gebruik een nullimiet moeten gelden. Een nullimiet is de laagst meetbare hoeveelheid van een stof die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn. In dat geval hoeft niet langer te worden bewezen dat de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van de gebruikte drug verkeerde, dat hij niet tot rijden in staat was. Als uit onderzoek blijkt dat het bloed van de bestuurder een concentratie van deze drug bevat die boven de grens ligt, is het bewijs geleverd. De bestuurder is dan in overtreding en krijgt een straf, die kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Geen gevolgen voor enkelvoudig gebruik
De ministers baseren zich in hun wetsvoorstel op de aanbevelingen uit het rapport (2013) van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In dit rapport staan de meest relevante resultaten van het Europese DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) – onderzoek uit 2011. De nullimiet heeft overigens geen gevolgen voor de aanpak van het enkelvoudig gebruik van drugs. In zulke gevallen kunnen politie en justitie straks de gedragsgerelateerde grenswaarden gebruiken, die al in het oorspronkelijke wetsvoorstel over de aanpak van drugs in het verkeer staan.

Verplichte afname van speeksel
Verder kan drugsgebruik in het verkeer na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel sneller worden opgespoord. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel met behulp van een zogeheten speekseltester. Die stelt vrij eenvoudig vast of iemand drugs heeft gebruikt. De analyse van het door een arts afgenomen bloed geeft aan hoeveel er is gebruikt en blijft als bewijsmiddel gelden

80 verkeersslachtoffers per jaar
Bij zware verkeersongevallen is vaak drank in het spel. Dit betekent jaarlijks in Nederland 150 doden en 3 tot 4 duizend ziekenhuisgewonden als gevolg van zeer ernstige letselschade. Na alcohol vormen drugs en geneesmiddelen – vergelijkbaar met een alcoholpromillage van 0,5-0,8 promille – de gevaarlijkste stof onder automobilisten, motorrijders en bromfietsers. Jaarlijks zijn er rond de 80 slachtoffers in het verkeer te betreuren door het gebruik van drugs. Het gaat hierbij vaak om jongeren die het gevaar van drugs in het verkeer onderschatten.