Terug naar overzicht
± min

Letselschade door gemiste diagnoses! Welke kant gaat het dan op met de letselschade vergoedingen?

Niet zelden melden slachtoffers zich bij onze LetselHelpdesk met de mededeling dat zij letsel slachtoffer zijn geworden van een door een specialist gemiste diagnose. Hierbij is het goed te weten dat veel patiënten menen geconfronteerd te worden met een gemiste diagnose, terwijl dat in werkelijkheid niet altijd zo is. Mensen hebben vaak ook een eigen beleving van een niet geheel vlekkeloos ontvangen behandeling in een ziekenhuis. Er hoeft dan maar weinig fout te gaan om als patiënt het gevoel te krijgen letsel slachtoffer te zijn geworden van een 'medische fout'.

Natuurlijk is dat niet in alle situaties het geval. In Universitaire ziekenhuizen waar over het algemeen veel studenten hun stage lopen, zien wij dat de controles veelal iets beter verlopen dan andere regulieren ziekenhuizen. Dat komt omdat studenten er veel meer op gedreven zijn geen fouten te maken en staan soms scherper in hun werk. Immers zij worden in de gaten gehouden. Bij het lopen van co-schappen, wil niemand van de artsen in opleiding een uitglijder maken!

Bij het stellen van diagnoses zien wij dat studenten in opleiding zeer kritisch meekijken en vaak vindt er een dubbelcheck plaats waarbij het risico op gemiste diagnoses ook wordt verkleind. Recentelijk zijn de onderhandelingen afgerond in een letselschadezaak waarbij een diagnose borstkanker is gemist en de vrouw daardoor op 48 jarige leeftijd is overleden. Zij liet hierbij een minderjarig kind en een echtgenoot achter.

Bij de bepaling van de schade werd gekeken in hoeverre de overledenen bij droeg in het gezin. Haar arbeid moet vervangen worden en haar financiële bijdrage aan het gezin (vanwege haar werk) moet ook gecompenseerd worden. Zo werd het in deze zaak noodzakelijk dat de man minder ging werken, om zo wel de zorg van het kind op zich te nemen en de teruggang in inkomen werd deels gecompenseerd door de vrijgevallen hypotheek. De schade die ontstond aan de financiële kant werd uiteindelijk ,na uitvoerig getouwtrek, door de verzekeraar van het ziekenhuis gecompenseerd.

Vermeldingswaardig is, dat tegen de arts geen tuchtrechtelijke klacht is ingediend. Hij heeft de fout immers zelf toegegeven en de familie altijd open en volledig geïnformeerd. Juist door het zelf aan te dragen en het niet 'te verstoppen' is dit bij de achterblijvende familieleden heel anders overgekomen. Hij is ook degene geweest die alles in gang heeft gezet naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Ondanks de menselijke fout in de vorm van een gemiste diagnose bij de arts, toch volledig begrip bij de familie. Zo kan het dus ook.

Er is nog veel te leren...