Terug naar overzicht
± min

Letselschade na hartoperatie oudere patiënten vaak te voorkomen

Met een eenvoudig programma kunnen verpleegkundigen letselschade voorkomen bij oudere patiënten na een openhartoperatie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Roelof Ettema, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

Door betere operatie- en anesthesietechnieken komen steeds meer oudere en ziekere patiënten in aanmerking voor een openhartoperatie. Hoewel zij een dergelijke operatie doorgaans goed doorstaan, ontwikkelt deze groep vaker letselschade. Denk aan  verwardheid, depressie, doorligwonden of een infectie. De letselschade die zij oplopen leiden vaak tot een langer ziekenhuisverblijf en een lagere kwaliteit van leven.

Uitadem- en hoestoefeningen
Onderzoeker Ettema onderzocht zeventig oudere openhartoperatiepatiënten in drie ziekenhuizen: het St. Antonius in Nieuwegein, de Isala klinieken in Zwolle en het UMC Utrecht. Hij bracht in beeld hoe verpleegkundigen kunnen voorkomen dat een patiënt in de problemen komt. Bij patiënten die bijvoorbeeld uitadem- en hoestoefeningen doen verkleint de kans op infecties.

Predocs-programma
Om letselschade tegen te gaan ontwikkelde de onderzoeker het Predocs-programma. Hierin geeft een verpleegkundige gerichte voorlichting aan oudere patiënten over de ziekenhuisopname. Hij of zij identificeert patiënten met een verhoogd risico op plotselinge verwardheid (delirium), somberheid, een doorligwond of een infectie na de operatie. Ook informeert de verpleegkundige waar nodig patiënten met een verhoogd risico over hoe ze voorafgaand aan de ziekenhuisopname hun eigen complicatie risico kunnen verminderen. De komende tijd starten in de drie deelnemende ziekenhuizen pilots met het Predocs-programma.