Terug naar overzicht
± min

Letselschade slachtoffers spekken zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars klaagden in 2011 steen en been dat de kosten voor de zorg alleen maar toenamen. Premieverhogingen zouden een oplossing moeten zijn, evenals een verhoging van het eigen risico.

Inmiddels zijn de cijfers bekend geworden over de daadwerkelijk betaalde kosten in 2010. Per persoon werd door de zorgverzekeraars in Nederland € 2.100,00 betaald voor zorg. Bezien we dit in de relatie man ./. vrouw dan zijn de zorgkosten voor de vrouw gemiddeld uitgekomen op € 2.200,00 en voor de man € 220,00 lager. Een logische verklaring is dat de kosten voor kraamzorg en zwangerschap op de vrouw drukken; hiervan blijft de man verschoond.

Letselschade slachtoffers gaan ook minder snel naar een huisarts of ziekenhuis uit angst dat het eigen risico moet worden aangesproken. Ook voor een simpele verkoudheid werd minder snel contact opgenomen met een arts. Door de toename van het eigen risico ervaarden ook tandartsen een afname van het aantal behandelingen.

Uit recente cijfers is gebleken dat de zorgverzekeraars in 2012 al minder (ook letselschade georiënteerde) claims ontvingen, hetgeen er toe geleid heeft dat zij tientallen miljoenen hebben bespaard het afgelopen jaar. Aldus de zorgverzekeraars wordt deze besparing gebruikt om de premies laag te houden. Ook letselschade slachtoffers lijken bang gebruik te maken van de medische sector uit angst zelf te moeten bijdragen. De politieke druk op de zorgkosten leidt evenzo tot een afname van het aantal behandelingen en wakkert angst aan.

Hoewel de cijfers over de besparing op medicijnen nog niet volledig zijn, verwachten de zorgverzekeraars ook op dit vlak een meevaller te mogen boeken van 500 tot 750 miljoen euro. Deze besparing mag dus worden opgeteld bij de besparing voor medische behandelingen.

Zorgverzekeraars stellen dat bij de bepaling van de zorgpremie (voor de basisverzekering)voor 2013 al rekening is gehouden met een forse meevaller; hiervan ervaart een doorsnee verzekerde (of letselschade slachtoffer) maar weinig.

Een aantal verzekeraars hebben geopperd om de teveel ontvangen premie voor zorgverzekeringen terug te geven aan de verzekerden. Anderen stellen voor het op de spreekwoordelijke 'plank' te laten liggen om zodoende de premie laag te houden. De toekomst zal het leren. Letselschade slachtoffers hoeven overigens niet bevreesd te zijn voor de zorgkosten. Immers als de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekeraar is erkend, zal deze ook garant moeten staan voor de onbetaald gebleven of voor eigen risico komende zorgkosten.

Maar, zou niemand op het idee zijn gekomen dat mensen ook wel eens gezonder kunnen zijn gaan leven? Immer, zoals de Britten zeggen: '' One Apple a day, keeps the doctor away!

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.