Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Letselschade slachtoffers worden mondiger! Een positieve ontwikkeling!

Specilisten binnen de letsel branche, aan zowel de kant van letselschade slachtoffers als aan de kant van de verzekeraars en multinationals, geven aan dat letsel slachtoffers steeds mondiger worden. Soms levert dit meer discussie op, omdat letselschade slachtoffers menen informatie juist geinterpreteerd te hebben, hetgeen dan toch een andere uitleg behoeft.

Deze herkenning is natuurlijk niet vreemd. Ook andere specialisten als accountants en artsen merken dat hun cliënten zich steeds betr inlezen in de vraagstukken die zij hebben. Niet zelden heeft een patiënt de diagnose zelf al gesteld en weet soms op het voor hem betreffende terrein net even iets meer dan de specialist, door zich verdiept te hebben in de materie. Internet speelt bij deze informatievergaring begrijpelijk een grote rol.

Wij, als redactie van letelschade.nl, zijn hier alleen maar uitermate content mee. De rol van de letselschade specialist wordt alleen maar nog specialistischer en dat voorkomt veel onnodige vragen die tijd vergen. Dat neemt niet weg dat elk letsel slachtoffer wel die vraag moet blijven stellen die men in zijn of haar specifieke situatie beantwoord wil hebben.

Zo wordt op onze site (links bovenaan) bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden zelf uw letsel schade voor de toekomst (contante waarde) en bevoorbeeld de schade welke ontstaat doordat de aansprakelijke verzekeraar te laat betaalt (wettelijke rente), zelf te berekenen. Zonder internet was het vrij moeilijk aan de uitleg en de rekentools te komen.

Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlanders neemt toe en daarmee dus het kennisniveau. Meer mogelijkheden (letselschade) informatie te verzamelen levert een betere basis voor overleg met een specialist, evenals de eenvoudige vorm om gratis informatie te verzamelen via de telefoon. Zo biedt letselschade.nl ook een gratis nummer 0800 - 0112 om de vragen te stellen die u heeft op het gebied van letselschade. Het kan daarbij dus gaan om letsel door verkeersongevallen, maar evenzo om letselschade door een bedrijfsongeval of medische kunstfout et cetera.

Wij proberen op het gebied van letselschade de meest informatieve site van Nederland te zijn en te blijven. Mocht u ondanks onze ruime rubricering informatie missen op onze site, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Immers 'Mondiger maakt Bondiger!'.