Terug naar overzicht
± min

Letselschade tijdens vakantie!?

Regelmatig krijgen wij het verzoek antwoord te geven op vragen over opgelopen letsel tijdens vakanties. De vragen variëren van naar welk recht, dus van welk land, een zaak moet worden afgewikkeld en of er mogelijkheden bestaan een hotel of reisorganisator aan te spreken voor de schade die men lijdt.

Het reikt natuurlijk te ver in een kort informatief artikel de internationale wetgeving de revue te laten passeren. Eigenlijk moet een ieder er op bedacht zijn dat in beginsel de wet geldt van het land waarin het ongeval zich heeft voorgedaan waarbij letsel is opgelopen. Dat betekent ook dat vaak hele andere maatstaven gelden dan dat wij voor ogen hebben bij de afwikkeling van een letselschade.

In Europeese verdragen wordt ook teruggegrepen naar het zogenaamde Haagse Verdrag. Dat betekent dat als bijvoorbeeld twee Nederlanders in Frankrijk een aanrijding met elkaar krijgen, dat dan toch het Nederlands schadevergoedingsrecht op die specifieke situatie van toepassing is, waarbij natuurlijk wel de verkeersregels van dat land gelden. Dat betekent dat iemand natuurlijk in bijvoorbeeld Engeland niet rechts mag gaan rijden. Is bij de zelfde aanrijding een buitenlander betrokken, dan geldt in beginsel het recht van het betreffende land van ongeval. Letselschadevergoedingen zijn zeker in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk niet echt goed te spiegelen op onze maatstaven. Wij geven dan ook automobilisten sterk in overweging NIET een ongevalleninzittendenverzekering maar juist een SVI (Schadeverzekering voor Inzittenden) te sluiten, hetgeen dan geldt voor alle inzittenden in de auto. De premie is redelijk; veelal minder dan € 100,00 per auto per jaar. Dat betekent dat ook letselschade, zelfs bij een eenzijdig ongeval of door eigen schuld van de bestuurder, in beginsel is gedekt. Dit kan een hoop ellende schelen.

Bij letselschade tijdens reizen die georganiseerd zijn door touroperators, is het de vraag of de touroperator aansprakelijk kan worden gehouden voor de reis waarbinnen het ongeval plaatsvond. In beginsel wordt door haar min of meer door betaling van een geldsom voor een reis een 'veilige' reis gegarandeerd. Als dan bijvoorbeeld de bus waarin u moet plaatsnemen een ongeval krijgt, kunt u de touroperator aansprakelijk stellen en naar Nederlands recht uw letselschade regelen. U begrijpt dat dit uw vorderingsrecht vergemakkelijkt. Stelt u zich eens voor dat de bus door een Nederlandse touroperator bij een Belgische touroperator wordt ingehuurd met een Franse chauffeur die een ongeval veroorzaakt in Italië. U kunt zich nu tot de touroperator in Nederland wenden en dat scheelt veel gepuzzel en gesteggel met buitenlandse verzekeraars.

Er zijn op het gebied van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) ook bepaalde bedrijfsregelingen die het eenvoudiger maken met een Nederlandse vertegenwoordiger van een buitenlandse verzekeraar hier in Nederland een schade te regelen. Maar dat ligt iets gecompliceerder, hetgeen we voor de eenvoud in dit artikel buiten beschouwing laten.

Heeft u letsel opgelopen tijdens uw vakantie door toedoen van een ander, schroom dan niet ons te bellen voor GRATIS  advies! Wij helpen u graag verder en staan u graag te woord op bovengenoemd telefoonnummer!