Terug naar overzicht
± min

Letselschaden zorgen voor grote verliezen bij de Lloyd's in Londen!

The Lloyd’s of London heeft in het jaar 2010 een zogenaamd (en technisch gezegd) 'combined ratio' van 151,5% gerealiseerd in de branche Motorrijtuigen. Dat houdt in dat zij van elke Engelse Pond aan premie die zij ontvingen 1,51 Pond uitgaven. Dit zou te wijten zijn aan de sterk gestegen schadelast bij letselschade zaken. Dit zou aldus financieel directeur Luke Savage een aspect zijn waar elke verzekeraar in Engeland mee kampt. Het aantal letselschade stijgt naar zijn mening ook doordat bedrijven zich grootschalig, commercieel en actief bezighouden met het indienen van schadeclaims voor slachtoffers. De vraag is natuurlijk wat daar nu mis aan is. Immers een slachtoffer hoort die hulp te krijgen en die gelden te ontvangen waarop hij/zij recht heeft. Dat ligt niet in de eerste plaats aan de belangenbehartigers van de slachtoffers (red.)

In Engeland wordt gewerkt aan wettelijke regels om de grip van belangenbehartigers te beperken. Dat is een aspect dat ook verzekeraars in Nederland graag zouden zien. De gemiddelde hoogte van een letselschadeclaim is in enkele jaren tijd verdubbeld tot ruim € 4.500 per letselschadezaak. Daarnaast blijkt dat het aantal slachtoffers van een ongeval met letsel is gestegen van 1 naar 1,8. Ook in Engeland heerst een harde concurrentiestrijd tussen diverse autoverzekeringsmaatschappijen. Dit zou ingegeven zijn door premievergelijking-sites. Maar volgens Lloyds wordt de schadelast voor verzekeraars onvoldoende gecompenseerd door de stijgende premies.