Terug naar overzicht
± min

Luchtvaartmaatschappijen vrezen letselschade claims in toekomst

Recentelijk heeft een 47 jarige KLM piloot een Kort Geding aangespannen tegen zijn werkgever. Hij klaagde van hoofdpijn en evenwichtsstoornissen tijdens en na zijn werk. Naar de mening van de piloot werd zijn letselschade veroorzaakt door giftige deeltjes (zogenaamde TCP’s) die door motorolie van vliegtuigen, via de airconditioning, het vliegtuig in worden geblazen. Hij stelt dat er een causaal verband bestaat tussen deze klachten en zijn werk, omdat de klachten verdwenen toen hij ziek thuisbleef.

De piloot weigerde zijn werkzaamheden te hervatten zolang niet zekerheid bestaat over de luchtkwaliteit in vliegtuigen waarop hij moet vliegen. Hij drong aan op een diepgaand onderzoek door zijn werkgever KLM, maar die heeft dit verzoek categorisch afgewezen, omdat zij stelt dat er geen maatstaven bestaan in Europees verband of wereldwijd, waaraan de  luchtkwaliteit dan moet of mag voldoen. De rechter heeft bepaald dat de KLM een onderzoek MOET doen naar de luchtkwaliteit in de cockpit van haar vliegtuigen. Zij zal binnen 14 dagen een onderzoeksbureau moeten inschakelen voor een diepgaand onderzoek en de vraagstelling formuleren.

De piloot had naast dit verzoek ook geëist dat zijn salaris zou worden doorbetaald zolang hij thuis zit. De rechter heeft dit verzoek afgewezen en hiervoor zal hij nog tegen de beslissing in hoger beroep gaan.

De KLM is van mening dat als er letselschade claims volgen er eerst duidelijkheid moet komen wat nu wel en niet toelaatbaar is. Zij ontkent niet dat er kleine deeltjes TCP's in de lucht in een vliegtuig aanwezig zijn, maar deze deeltjes bevinden zich in dermate kleine concentraties, dat dit niet tot deze aandoeningen zou kunnen leiden. Zij ontkent daarme het causaal verband tussen de klachten die de KLM piloot uitte en de werkomstandigheden.

Dit thans te verrichten onderzoek wordt door veel letselschade specialisten nauwlettend gevolgd. Immers als wetenschappelijk ook meer informatie beschikbaar komt en de causaliteit lijkt een vaststaand feit, dan zullen letselschade claims bij vele vliegtuigmaatschappijen binnendruppelen. Immers er zijn meerdere piloten die de klachten hebben; echter niet allen.

Dat de luchtkwaliteit te wensen overlaat is niet een onbekend fenomeen en dat dit tot letselschade kan leiden lijkt iedereen evident. Het moet echter wel bewezen worden dat het ook een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Het is luchtvaatmaatschappijen niet onbekend dat regelmatig via de airconditioning onbedoelde rook cabines in stroomt. De volgende filmpjes laten dit ook duidelijk zien:

http://www.youtube.com/watch?v=AZqeA32Em2s#t=11

http://www.youtube.com/watch?v=NcNNgqLcx5A