Terug naar overzicht
± min

Mate van letsel bij heupvervanging per ziekenhuis zeer verschillend

De kans op letsel na een heupoperatie is in sommige ziekenhuizen acht keer zo groot als in andere ziekenhuizen. Ook het risico op een infectie verschilt opvallend tussen ziekenhuizen. Bij het slechtste ziekenhuis komt letsel als wondinfectie ruim tien keer zo vaak voor als bij het beste. Dit constateert coöperatie VGZ na uitgebreid kwaliteitsonderzoek.

Uit de cijfers blijkt ook dat de kwaliteit van de behandeling beter wordt naarmate een ziekenhuis meer (artrose-gerelateerde) heupvervangingen doet. Dit varieert per ziekenhuis van 60 tot ruim 800 operaties per jaar. VGZ neemt de resultaten mee bij het al dan niet contracteren van ziekenhuizen en maakt de kwaliteit voor iedereen inzichtelijk via de website www.vergelijkenkies.nl

Verbeterpotentieel
De heupvervanging (als gevolg van artrose) is een van de meest voorkomende operaties in Nederland. VGZ keek op verschillende gebieden naar de kwaliteit van de heupvervanging:
-hoe vaak voert een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) een operatie uit?
- hoe vaak is sprake van letselschade zoals diepe wondinfecties binnen 6 weken?
- hoe vaak is binnen 2 jaar opnieuw een operatie nodig na de heupvervanging?
- hoe lang wordt nog gebruik gemaakt van trombosemedicatie?
- hoeveel behandelingen zijn na de heupvervanging nodig bij de fysiotherapeut?
- hoe hebben de patiënten de behandeling ervaren? Op al deze gebieden is veel variatie en verbeterpotentieel zichtbaar tussen de verschillende aanbieders. VGZ bespreekt de geanonimiseerde gegevens met de ziekenhuizen om te horen welke verklaring het ziekenhuis heeft en om samen te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn.

Goede prestaties
Over de kwaliteit van een ziekenhuisbehandeling komt steeds meer informatie beschikbaar. Aan de hand van gegevens van de ziekenhuizen zelf, de declaratiegegevens van de zorgverzekeraar en de patiëntonderzoeken is steeds beter te zien wie kwalitatief goed presteert en wie niet. Door kwaliteit te meten, te bespreken én er consequenties aan te verbinden, wil VGZ samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties de kwaliteit van zorg verbeteren en letselschade voorkomen.