Terug naar overzicht
± min

Mediation voor slachtoffers van letselschade nu opeisbaar!

Mediaton bij letselschade is natuurlijk al lang niet nieuw meer. Maar alvorens hiertoe kan worden overgegaan, moeten natuurlijk beide partijen (verzekeraar ./. slachtoffer) dit wel zien zitten en moet de verzekeraar vooraf bereid zijn de hieraan verboonden kosten te dragen.

Belangrijkste aanbeveling:
Het verbond is gisteren met een persbericht naar buiten getreden waarin valt te lezen dat een slachtoffer van letselschade het recht krijgt op onafhankelijke bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en hij of zij niet tevreden is over de aanpak door de verzekeraar. Tevens vraagt de betrokken schadeafdeling van de verzekeraar na twee jaar altijd een second opinion aan. De aanbeveling is gedaan om de afhandeling van letselschade verder te verbeteren.

Waarom deze aanbeveling?
De afwikkeling van letselschadeclaims is vaak complex en tijdrovend, omdat de schade soms moeilijk of pas na verloop van tijd objectief is vast te stellen en er doorgaans meerdere partijen (artsen, advocaten, schadebehandelaars) bij betrokken zijn. Met de nieuwe aanbevelingen wil het Verbond voorkomen dat een letselschaderegeling te lang duurt en daardoor onnodig belastend wordt voor het slachtoffer. De nieuwe aanpak beoogt eventuele geschillen tijdig te voorkomen of op te lossen. De aanbevelingen kennen een proefperiode van drie jaar en zullen daarna geëvalueerd worden. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie zal bezien worden of de aanbevelingen kunnen worden omgezet in een voor de leden (lees: aangesloten verzekeraars) bindende bedrijfsregeling.

De aanbevelingen sluiten aan bij de Gedragscode Behandeling Letselschade van De Letselschade Raad en eerdere voorstellen van de Stichting de Ombudsman. De positie van slachtoffers van letselschade wordt volgens het Verbond eveneens versterkt via verbetering van de informatievoorziening. Daartoe werd eerder deze zomer de herziene Bedrijfsregeling 15 ‘Informatieverstrekking bij letselschade’ van kracht. Die regeling geeft verzekeraars de mogelijkheid slachtoffers voortaan rechtstreeks te informeren over bijvoorbeeld de voortgang van de schaderegeling en de totaal betaalde buitengerechtelijke kosten om mogelijk ‘dubbel declareren’ door zijn belangenbehartiger te voorkomen.