Terug naar overzicht
± min

Meer kans op medische missers.

Uit een recent gehouden onderzoek, waaraan 16 studenten en 8 chirurgen meededen, is gebleken dat, indien een chirurg de avond voor de werkdag waarop er operaties verricht moeten worden, alcohol nuttigt, dit grote consequinties kan hebben. Overigens werden bij de test simulators gebruikt. 

Na een avondje stappen waarbij gedronken werd tot "aangeschoten"toe, waren de andere dag de artsen om 09.00 uur nog wel alert maar begon de concentratie na de middag duidelijk af te zwakken. Er werd minder snel en efficient gewerkt en er werden meer fouten gemaakt.

De conclusie die uit het onderzoek getrokken moet worden is dat het drinken van alcohol op de avond voor een werkdag een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de arts, waardoor er meer kans is op medische fouten.

Tot op heden zijn er geen gedragsregels voor Nederlandse chirurgen omtrent het nuttigen van alcoholhoudende drank op de avond voor de werkdag.