Terug naar overzicht
± min

Meer letselschade onder fietsers.

21 juli 2010 - Ruim 8300 fietsers liepen afgelopen winter letsel op bij ongevallen. Dat is 8x zoveel dan in een normale winter. Dit blijkt uit een rapportage dat de fietsersbond morgen zal presenteren.

Volgens de bond is uit onderzoek gebleken dat veel gemeenten tekort zijn geschoten in het bestrijden van gladheid op hoofdfietsroutes. Slechts een derde van de gemeenten slaagde er in het fietspadennetwerk grotendeels sneeuwvrij te houden. ‘Gemiddeld was de situatie in grote gemeenten en in het westen van het land het slechtst’, aldus de Fietsersbond die de belangen van fietsers behartigt.

Het rapport dat in opdracht van demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings is opgesteld, bevat een wensenlijst voor de gladheidsbestrijding op fietsroutes. Zo stelt de bond dat sneeuw zich niet met zout laat bestrijden, maar dat fietspaden geveegd of geborsteld moeten worden. Toch koos twee vijfde van de gemeenten er afgelopen winter voor zout te strooien.

Sneeuw moet sowieso snel worden opgeruimd vanwege het risico op ijsvorming door samendrukking. De landelijke norm voor die verwijdering is binnen 3,5 uur. De meerderheid van de gemeenten haalde die norm niet. ‘Velen overschreden deze met dagen’, aldus de Fietsersbond.

De bond roept alle gemeenten op om zich voor te bereiden op ‘een adequate aanpak van fietsroutes bij gladheid’. ‘We moeten nu al lessen trekken zodat gemeenten op tijd een verbeterd aanvalsplan gladheidsbestrijding kunnen opstellen’, vindt de bond.