Terug naar overzicht
± min

Meer letselschade onder zeer jonge kinderen door verbranding

Het aantal gevallen van letselschade door verbranding bij kleine kinderen is de afgelopen twee jaar gestegen. Hierdoor is bijna 27 procent van de patiënten in de drie Nederlandse Brandwondencentra jonger dan vijf jaar. In 87 procent van de letselschade-gevallen is de oorzaak een ongeval met hete vloeistoffen, zoals koffie, thee of badwater. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandwonden Stichting.

Bij kinderen van nul tot vier jaar leidt een ongeval met een kopje thee of koffie jaarlijks tot ruim 200 opnamen in de drie Nederlandse brandwondencentra. De Brandwonden Stichting spreekt van alarmerende gegevens. In 2011 lag het percentage jonge slachtoffers met letselschade nog op 25,5 procent. “Kennelijk krijgen we het bij ouders niet tussen de oren dat een kopje thee al verschrikkelijke gevolgen kan hebben,” zegt Marieke Stegeman, woordvoerder  van het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. De Brandwonden Stichting concludeert dat ouders de leercapaciteit van hun kind overschatten. “Ouders geven aan dat ze het kopje thee of koffie bewust niet buiten het bereik van het kind zetten zodat het kind kan leren dat het niet aan hete koffie of thee mag komen.”

1.400 lichtere brandwonden
Het genoemde aantal van 200 gevallen van letselschade is slechts het topje van de ijsberg. Want dit aantal treft alleen de kinderen die vanwege ernstige tweede- en derdegraads brandwonden de complexe zorg in een brandwondencentrum nodig hebben. Alle spoedeisende hulpafdelingen zien jaarlijks ook nog eens 1.400 kinderen met lichtere brandwonden. "En dat is 21 procent van het totaal aantal mensen dat zich met brandwonden op de  spoedeisende hulp meldt,” zegt Jos Vloemans, arts in het kinderbrandwondencentrum.

De Brandwonden Stichting start een uitgebreide voorlichtingscampagne om zo het aantal slachtoffers drastisch  te verminderen. Naast het publiceren van indringende verhalen van slachtoffers, bestaat de campagne ook uit het lanceren van de website: www.eerstehulpbijbrandwonden.nl