Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Meer schadeclaims van slachtoffers verkeersongevallen

Slachtoffers van verkeersongevallen stappen vaker naar de rechter om hun schade te claimen, zo blijkt uit een recent artikel in De Gelderlander. Afgelopen jaar waren verzekeraars 1,2 miljard euro kwijt aan letselschade in het verkeer. Waar komt die stijging vandaan? 4 vragen en antwoorden

1. Hoe komt het dat verkeersslachtoffers letselschade steeds vaker via de rechter claimen?
Dat heeft te maken met de wet de Wet deelgeschillen voor letsel en overlijdensschade die 5 jaar geleden (1 juli 2010) werd ingevoerd. Sinds die tijd bestaat de mogelijkheid om in letselschadezaken deelgeschillen (geschillen die de afwikkeling van de letselschadezaak vertragen) kosteloos voor te leggen aan de rechter. De gang naar de rechter is gemakkelijker geworden. De wet biedt slachtoffers meer mogelijkheden te procederen over de hoogte van de schadevergoeding.

2. Welke kosten zijn toegenomen?
Vooral de buitengerechtelijke kosten, onder andere de kosten voor letselschadeadvocaten en bemiddelaars, nemen snel toe. In 2015 waren verzekeraars hier 240 miljoen euro aan kwijt. De kostenstijging heeft te maken met het feit dat verzekeraars sinds vijf jaar de kosten van een letselschadeadvocaat vergoeden bij deelgeschillen. Voor die tijd waren de kosten van een advocaat voor rekening van het slachtoffer. Ging het geschil over een klein bedrag dan loonde het niet de moeite om dit aan de rechter voor te leggen. De advocaatkosten zouden in dat geval hoger uitpakken dan de claim. Procederen was dan geen optie.

3. Wat zijn deelgeschillen precies?
Letselschade is opgebouwd uit talloze onderdelen, bijvoorbeeld: hoeveel medische kosten maakt iemand? Hoeveel kan iemand nog werken als gevolg van een ongeval? Al die onderdelen kunnen tot een geschil leiden en dat wordt dan voorgelegd aan de rechter die er een uitspraak over doet. Nu is het mogelijk over één van die onderdelen een afzonderlijk deelgeschil aan de rechter voor te leggen. De kosten van de advocaat komen voor rekening van de verzekeraar. Daarnaast wordt mediation steeds vaker ingezet. Ook dat zorgt voor hogere kosten.

4. Over 2014 bedroeg het verlies 430 miljoen euro voor de verzekeraars. Wat zijn de consequenties als verzekeraars de verliezen op autoverzekeringen niet kunnen beperken?
Als ze de schadelast niet weten te beperken dreigt een premieverhoging voor automobilisten.

Letsel door verkeersongeval?
Heeft u tijdens een verkeersongeval letsel opgelopen door de schuld van een ander, dan kan u uw letselschade claimen door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Wij helpen u graag bij het beantwoorden van vragen, het vaststellen van de aansprakelijkheid en het claimen van een letselschadevergoeding. Bel gratis naar 0880 112 129 voor gratis telefonisch advies.