Terug naar overzicht
± 1 min

De 4 meest voorkomende ongevallen op rijkswegen en de oorzaken

Hoe kun je leren van dodelijke ongelukken of verkeersongelukken met letselschade, zodat ze in de toekomst voorkomen kunnen worden? Met dat doel deed SWOV in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar de dodelijke ongevallen die in 2016 hebben plaatsgevonden.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is bij elk dodelijk ongeval op rijkswegen in 2016 nagegaan welke factoren een rol speelden bij het ontstaan van het verkeersongeluk en de afloop ervan, zodat de oorzaak achterhaald kon worden. Dit is gedaan aan de hand van: politiegegevens, media-informatie en beeldmateriaal van de ongevalslocaties. Vervolgens werd nagegaan welke ongevalspatronen regelmatig terugkomen en welke factoren en oorzaken daarbij een belangrijke rol spelen.

Leestip!
Oude en jonge automobilist meeste kans op dodelijk ongeval

De 4 meest voorkomende ongevallen op rijkswegen:

  1. Kop-staartaanrijdingen, oftewel: aanrijdingen waarbij de ene auto achterop zijn voorligger botst. De helft hiervan vond plaats in de staart van een file
  2. Aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel
  3. Frontale aanrijdingen op enkelbaans wegen
  4. Aanrijdingen van voetgangers die zich op de rijbaan bevonden.

Oorzaken verkeersongevallen

De ongevallen ontstonden door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker en een ‘beperkte vergevingsgezindheid’ van de weg en directe omgeving. Die beperkte vergevingsgezindheid houdt in dat de wegelementen (zoals de berm of afscherming van de weg) niet optimaal meewerken om fatale gevolgen te voorkomen. De ernst van het ongeval werd voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting van de berm. Bij een klein deel van de ongevallen speelde een defect aan het voertuig mee als oorzaak.

Leestip!
Waarom het aantal dodelijke ongevallen ook dit jaar niet daalde


Alleen rijkswegen onderzocht

In het onderzoek zijn alleen ongevallen meegenomen die plaatsvonden op de rijkswegen. Dit zijn wegen die door Rijkwaterstaat, en dus de overheid, beheerd worden. De meeste snelwegen (A-wegen) en een aantal autowegen (N-wegen) vallen onder het Rijk.

Leestip!
80 km wegen meest dodelijk in 2015

Bron: SWOV

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval?

Of wilt u weten wie aansprakelijk is is bij letselschade of zelfs overlijden bij een verkeersongeval? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0800 – 0112, of vul ons contactformulier in.

Leestip!
Fietsers voor het eerst bovenaan bij dodelijke verkeersongevallen