Terug naar overzicht
± min

Letsel beperkt als reuma in vroeg stadium wordt behandeld

Het beginstadium van reuma is mogelijk al op een MRI-scan zichtbaar, nog voordat er gezwollen gewrichten zijn. Wanneer reuma in een vroeg stadium wordt behandeld, blijft letsel aan de gewrichten meestal beperkt.

De afdeling Reumatologie van het LUMC onderzoekt of met MRI al bij de eerste klachten te voorspellen is of iemand reuma krijgt. Wanneer reumatoïde artritis (reuma) in een vroeg stadium wordt behandeld, blijft letsel aan de gewrichten meestal beperkt. Patiënten bij wie de huisarts reuma vermoedt kunnen dan ook snel terecht op de Early Arthritis Recognition Clinic (EARC) in het LUMC. Soms hebben patiënten wel pijn in de gewrichten die zou kunnen passen bij het begin van reuma, maar zijn er nog geen kenmerken van een gewrichtsontsteking, zoals zwelling. Dan wordt volgens Hanna van Steenbergen, onderzoekster op de afdeling Reumatologie van het LUMC, niet gesproken van reuma, maar van clinically suspect arthralgia, oftewel verdachte pijn in de gewrichten.

Letsel voorkomen
Bij 44% van de patiënten met pijnlijke, maar niet gezwollen gewrichten waren met de beeldvormingstechniek MRI wel ontstekingskenmerken zichtbaar, stellen de LUMC-onderzoekers. Van Steenbergen: “Mensen met zichtbare ontstekingen op MRI waren vaak wat ouder en hadden vaker voor reuma kenmerkende antistoffen (ACPA) in het bloed, maar dit verband was niet heel sterk. We gaan deze patiënten nu twee jaar volgen om te kijken of ze reuma gaan ontwikkelen.”

Vroeg stadium
De onderzoekers hopen kenmerken (voorstadia van letsel) te ontdekken waaraan reuma al in een zeer vroeg stadium te herkennen is. “De volgende vraag is dan: heeft het zin om patiënten nog vroeger te behandelen? We behandelen patiënten nu al veel eerder dan vroeger en weten dat als je mensen binnen 12 weken na het begin van de klachten behandelt, je veel letsel aan de gewrichten en verminderd functioneren kunt voorkomen. Mogelijk is het beter om in een nog vroeger stadium de behandeling te starten,” aldus Van Steenbergen.