Terug naar overzicht
± min

Minder letselschade door schonere parkeerplaatsen?!

De titel van dit artikel laat aan vragen te wensen over en de relatie met letselschade is al helemaal niet snel te leggen. Zo zou je in eerste instantie denken, maar ...

De Stichting Nederland Schoon heeft op diverse parkeerplaatsen langs snelwegen een zogenaamde Koffietest uitgevoerd en zij stuitte op opmerkelijke resultaten. Zo blijkt dat op een schone parkeerplaats de koffie blijkbaar beter van smaak is. Men neemt op een schone parkeerplek langer de tijd om uit te rusten en men blijkt ook veel geduldiger te zijn.

Aan de test deden in totaal 1842 mensen deel en hierbij werd het effect gemeten van een schone parkeerplaats op de smaak van de aangeboden koffie, de genomen rusttijden en niet te vergeten het geduld dat mensen op een schone parkeerplaats konden opbrengen. De deelnemers werden op de snelweg uitgenodigd mee te doen aan de koffietest welke onder andere werd gehouden aan de Haarrijn (bij Vleuten/De Meern) en Roevenpeel en Ruyven. Hierbij kregen de deelnemers kosteloos een kop koffie aangeboden en moesten zij een vragenformulier invullen met vragen wat men van de koffie vond. De koffietest bedroeg twee dagen, waarbij getest werd op een schone parkeerplaats en op dezelfde locatie waarbij bewust zwerfafval was neergelegd.

De deelnemers werd niets verteld over de verdere inhoud van de test. Aan de hand van de vragen begreep men dat het om de smaak van de koffie ging, maar niet dat ook getest werd op hun geduld, genomen rusttijd en hun opruimgedrag. Mensen blijken een schone parkeerplaats ook langer schoon te houden.

Uit de testen kwam naar voren dat het afval dat men had niet alleen vaker, maar ook beter werd opgeruimd en de deelnemers bleken er ook geen moeite mee te hebben, op een schone parkeerplek, wat verder om te lopen om hun afval op te ruimen. De waardering werd op een schone parkeerplaats met een cijfer 8 weergegeven en op de vuile parkeerplaats met een 6. Ook de koffie bleek op een schonere parkeerplaats beter te smaken; een cijfer 8 tegenover een 7 op de vuilere parkeerplek.  Uit de test blijkt ook dat mensen op een schone parkeerplaats geduldiger zijn. Tijdens het wachten op de koffie maakten deelnemers op een schone parkeerplaats vaker positieve opmerkingen. Daarnaast neemt men langer de tijd om van de koffie te genieten: van een schone parkeerplaats vertrokken automobilisten gemiddeld 4 minuten later.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat als we deze tendens doorzetten en kijken naar de rusttijden versus ongevallen, ook geconcludeerd mag worden dat de kans op letselschade afneemt, omdat er minder ongevallen gebeuren naarmate mensen beter zijn uitgerust. Het lijkt dan ook logisch dat letselschade verminderd naarmate de parkeerplaats schoner is en men dus blijkbaar ook langer van de rustplaats wil genieten.

Eerdere test in Duitsland hebben al eens laten zien dat juist schone parkeerplaatsen, maar ook toiletten, de rusttijden doet toenemen, welke dus weer van invloed is op het aantal ongevallen. Immers de allertheid is groter, waardoor aanrijdingen met letselschade minder vaak zullen voorkomen.

U begrijpt dat wij als redactie de actie van Stichting Nederland Schoon van harte ondersteunen.