Terug naar overzicht
± min

Minder verkeersdoden door begeleid rijden.

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil het via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) mogelijk maken dat jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs (categorie B) kunnen halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan onder begeleiding autorijden.

De inwerkingtreding van de AMvB is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer waarna een publicatie in het Staatsblad. De verwachting is dat begeleid rijden vanaf het najaar, wellicht in  november a.s. als proef wordt ingevoerd. De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens.

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar.

Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 17 jaar zich inschrijven voor het praktijkexamen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Om zich te kunnen inschrijven, moeten zij wel beschikken over een theoriecertificaat. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens. Als jongeren vanaf 17 jaar slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs.

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • minimaal 17 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit.

Een begeleider:

 • moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Bron: Rijksoverheid.nl