Terug naar overzicht
± min

Meer letselschade door tekortkomingen blusdekens

Bij het blussen van een olie- of vetbrand vatten vier van de twaalf onderzochte blusdekens zelf vlam. Veel blusdekens hebben tekortkomingen in de constructie en in de gebruiksaanwijzing. Deze kunnen leiden levensgevaarlijke situaties en ernstige letselschade. 

De tekortkomingen komen naar voren in onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dienst adviseert mensen die een blusdeken gaan kopen voor gebruik in de keuken, goed op te letten of die wel geschikt is voor het blussen van een olie- of vetbrand. Sommige blusdekens blijken alleen geschikt voor het doven van bijvoorbeeld brandend papier of kleding die in brand staat.
Om letselschade te voorkomen adviseert de brandweer  keukenbrandjes door brandende olie en vet te doven met een passend (pan)deksel, de vlammen nooit met water te blussen en de pan nooit te verplaatsen.
De NVWA heeft de branche geïnformeerd en ziet erop toe dat de blusdekens worden verbeterd, zodat ze wel voldoen aan de wettelijke eisen. De Brandwondenstichting meldt te hebben gecontroleerd of de blusdekens die zij heeft verspreid veilig zijn. Daaruit is gebleken dat die wel in orde zijn, dus ook bij een brandje in de keuken.

Serienummers
Ook de Vebon (brancheorganisatie van brandbeveiligers) waarschuwt, met het NVWA-advies in de hand, de consumenten. De club roept leveranciers op om te komen met o.a. serienummers. Omdat de NVWA niet bekend zou hebben gemaakt om welke blusdekens het gaat, wil de brancheorganisatie via een Wob-verzoek(beroep op de Wet openbaarheid van bestuur) achterhalen welke dekens nou precies zijn getest.