Terug naar overzicht
± min

Mogelijke oplossing voor aanrijdingen met letsel door botsingen met wild.

De firma JD Nederland te Apeldoorn heeft een nieuw soort draadloos hekwerk op de markt gebracht dat er voor zorgt dat wild niet oversteekt op plaatsen waar dat op dat moment niet kan. Het wild wordt dan met licht en geluidsignalen gewaarschuwd.

Op de Veluwe vinden jaarlijks 1500 tot 2000 ongevallen plaats waarbij een groot aantal met letsel tot gevolg door botsingen met wild. Op de site van JD Nederland valt te lezen dat dit waarschuwingssysteem er voor zorgt dat 90 procent minder aanrijdingen met wild plaatsvindt door dit systeem. Het wild wordt voorts niet in haar bewegingsvrijheid belemmerd. De aanrijdingen met wilde dieren zijn tesamen een groter probleem voor de verkeersveiligheid dan alcohol en snelheidsovertredingen tezamen, aldus JD Nederland. Waarop zij deze stelling baseert, is ons (red.) niet geheel duidelijk.

Waar komt het en wat kost het?
In totaal wordt op 11 locaties verspreid over Gelderland, daar waar wild problemen ondervindt bij het oversteken van wegen, het zogenaamde draadloze hekwerk toegepast. De provincie blijkt er 1,8 miljoen euro voor uitgetrokken te hebben, terwijl zij de afgelopen jaren al voor veel geld geïnvesteerd heeft in speciale passages voor wilde dieren, veelal onder wegen door.

Oorzaak en gevolg!
Het is natuurlijk niet eenvoudig een oorzaak aan te wijzen voor de toename in aanrijdingen, maar uit tellingen is gebleken dat met name op de Veluwe de populatie wilde zwijnen en herten is toegenomen, hetgeen een verklaring kan zijn. In andere delen van Gelderland lijkt de populatie van bevers en otters en reewild de oorzaak te zijn van de vele ongevallen. Het verlagen van de snelheid ter plaatse blijkt weinig effectief te zijn. en het leggen van speciale wildroosters zijn forse ingrepen in het landschap en is niet altijd even succesvol als met dacht.

De resultaten van de proef op de diverse locaties in Gelderland met de waarschuwingssystemen wordt nu onderzocht. Het bedrijf JD Nederland schermt met de volgende voordelen:

■ Aantoonbaar minder aanrijdingen met wild en daardoor minder ongevallen met letsel

■ Wild wordt niet beperkt in haar bewegingsvrijheid

■ Lage investeringskosten

■ Eenvoudig inzetbaar

■ Onderhoudsvrij

■ Monitoren en aanpassen mogelijk via internet

Onderstaand treft u een informatiefilm aan over het gevaar op de Veluwe van TV Gelderland:
https://www.youtube.com/watch?v=sW2b_slwdY0