Terug naar overzicht
± min

Minder psychisch letsel voor nabestaanden moordslachtoffers

De behandelvormen EMDR (Eye Movement Desensitization an Reprocessing; therapievorm waarbij iemand gevraagd wordt aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd wordt afgeleid) en CGT (cognitieve gedragstherapie; gericht op het veranderen van zowel uw denkpatronen als gedragspatronen) zijn al vaker toegepast bij mensen met andere psychische problemen, maar zijn voor de rouw na moord-behandeling voor het eerst in combinatie gebruikt en wetenschappelijk geëvalueerd. De effectieve behandeling wordt nu in de praktijk geïmplementeerd.

8 op de 10 heeft psychisch letsel

Gemiddeld worden in Nederland elke week 3 mensen vermoord. Promovendus Mariëtte van Denderen: “Acht van de tien nabestaanden kampt hierna met gecompliceerde rouwklachten, en een derde heeft daarnaast last van psychisch letsel zoals posttraumatische stressklachten. De moord op hun dierbare was voor hen zo schokkend dat het ze niet lukt dit te verwerken. Wij hebben onderzocht hoe dit komt en hoe we dit effectief kunnen behandelen.”

Behandelmethode slaat aan

Uit de behandelstudie blijkt dat de combinatie EMDR en CGT zeer effectief is. De 77 nabestaanden die werden behandeld, verloren gemiddeld vier jaar geleden hun geliefde door moord. Van Denderen: “Bij vier van de tien nabestaanden namen de gecompliceerde klachten significant af binnen acht behandelingen, en bij bijna de helft van de nabestaanden de PTSS klachten. Dat betekent niet dat er helemaal geen klachten meer zijn, maar dat de ernst sterk is verminderd. Zij ervaren na de behandeling minder posttraumatische stress- en gecompliceerde rouwklachten dan diegenen die de behandeling nog niet hebben gehad. Een opvallend en hoopgevend resultaat.”

Regels voor aansprakelijkheid bij moord?

Bij een onnatuurlijke dood waar een derde door diens nalatigheid of schuld daar de verantwoordelijkheid voor draagt, geldt de grondregel van artikel 6:108 BW:

  1. De aansprakelijke persoon of instantie moet de schade vergoeden die ontstaan is bij de nabestaanden/achtergebleven familieleden.
  2. Zij die bijvoorbeeld door het wegvallen van hun dierbare, naast het leed ook nog eens een bron van levensonderhoud missen, moeten schadeloos worden gesteld.
  3. De aansprakelijke dient de kosten van de begrafenis of crematie te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. Daarmee wordt bedoeld in overeenkomst met de stand en fortuin van de overledene. Denk daarnaast aan reiskosten die directe nabestaanden uit het buitenland moeten maken om afscheid te nemen van de overledene.

Heeft u behoefte aan meer informatie over aansprakelijkheid na een onnatuurlijke dood? Bel gerust op bovengenoemd GRATIS telefoonnummer.