Terug naar overzicht
± min

Patiënten met letsel lopen risico door onjuist medisch dossier

Huisartsen hebben tweederde van de patiëntendossiers niet op orde. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond uit april. Zorgelijk, want het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de sleutel tot veilige patiëntenzorg en kan (extra) letsel voorkomen.

Letselschade slachtoffers bezoeken doorgaans een huisarts, fysiotherapeut, medisch specialist en apotheek. Wanneer alle betrokken specialisten op hun eigen vakgebied inzage hebben in een deel van het elektronisch patiëntendossier, kunnen ze fouten voorkomen in behandelingen of bij het voorschrijven van medicatie, die soms weer van invloed kunnen zijn op andere aandoeningen of eerder gebruikte medicijnen. Zeker als slachtoffers met letsel na een ongeval een onbekende arts zien of in het weekend of ‘s avonds een arts moeten raadplegen, is het belangrijk dat deze ‘onbekende’ arts zich kan inlezen in het medisch dossier van het letselschade slachtoffer.

EPD-scan
Minister Edith Schippers (VWS) uitte onlangs in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen.“Zorgverleners moeten hun patiëntendossiers op orde hebben, dat staat buiten kijf. Het signaal dat uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voren komt baart mij dan ook zorgen en neem ik zeer serieus. Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken,” aldus minister Schippers. De minister wijst ook op verschillende programma’s die huisartsen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van patiëntendossiers. Zo worden huisartsen extra beloond voor kennis en bijscholing over, en uitvoering van de richtlijnen omtrent het bijhouden van medische dossiers. Verder kunnen huisartsen gebruik maken van een EPD-scan, waarmee getoetst kan worden of het dossier aan alle eisen voldoet. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is daarmee de sleutel tot veilige (letselschade) patiëntenzorg, mits het goed wordt bijgehouden.

Overdracht gegevensletselschade patiënten
Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier ook afhankelijk van de informatie die zij verstrekt krijgen van letselschade patiënten en andere zorgverleners. Zo vindt Schippers het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier. Ook andere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch dossier van de huisarts. Hiervoor is goede uitwisseling van gegevens van groot belang. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt om die reden op dit moment de overdracht van medische en verpleegkundige gegevens van ziekenhuis naar andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorg en verpleeghuis. Doel van het onderzoek is beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de dossiervorming en op de mogelijke verbeterpunten.