Terug naar overzicht
± 0 min

Nieuwe methode verwijdering asbest mogelijk niet veilig

Blootstelling aan asbest kan ernstige letselschade veroorzaken. Toch wordt er in de asbestverwijdering al jaren gewerkt met een methode die niet bewezen veilig is. Meer hierover in 6 vragen en antwoorden. 

1. Wat is het probleem bij verwijdering van asbest?
Blootstelling aan asbest kan leiden tot de beroepsziekte asbestkanker. Om dit tegen te gaan, zijn er in Nederland strenge regels over het werken met asbest. Nu blijkt dat er bij asbestverwijdering al jaren gewerkt wordt met een innovatieve methode waarvan niet zeker is of deze veilig is. Naar schatting werken dagelijks tientallen mensen van zeker veertien bedrijven met deze methode, Minicontainment genaamd.

Leestip!
Asbestkanker bij brand: wie is aansprakelijk?

2. Wat is Minicontainment?
Bij Minicontainment wordt een kast over asbesthoudende objecten geplaatst, zoals bijvoorbeeld een vensterbank. Via openingen in het frame kunnen medewerkers met handschoenen de asbest verwijderen. De deeltjes die daarbij vrijkomen, worden weggezogen door een aangesloten stofzuiger. Het voordeel van Minicontainment is dat werknemers geen speciale kleding hoeven te dragen. Het pand hoeft verder maar deels ontruimd te worden, en bij asbest in een woning kunnen bewoners thuis blijven tijdens de werkzaamheden.

3. Wat zegt de Inspectie?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) geeft toe dat op basis van de bij hen bekende gegevens niet kan worden vastgesteld of de methode helemaal veilig is. Onderzoeksbureau TNO, dat voor de Inspectie SZW asbestonderzoek uitvoert, heeft de Inspectie laten weten dat het onwenselijk is dat het systeem op steeds grotere schaal gebruikt wordt terwijl de veiligheid niet bewezen is. Het bedrijf achter Minicontainment stelt dat de methode voldoet aan alle voorwaarden die de asbestbranche stelt.

4. Waarom zou het niet veilig zijn?
Verschillende asbestverwijderingsbedrijven hebben sinds 2016 hun zorgen geuit over de veiligheid van Minicontainment. Die zorgen gaan met name over het gebruik van de stofzuiger die de asbestdeeltjes weg moet zuigen. TNO heeft al eerder op eigen beweging een indicatieve lektest uitgevoerd, waaruit bleek dat de stofzuiger kan lekken. Tijdens het gebruik van de stofzuiger is er geen reden tot zorg, maar het is onduidelijk wat er gebeurt als de stofzuiger uit staat.

5. Wat gebeurt er nu?
De Inspectie stelt nu een onderzoek in. Het bedrijf achter Minicontainment moet gaan aantonen dat de methode veilig is. TNO gaat erop toezien dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd. Tot die tijd kunnen bedrijven blijven werken met deze methode, en is het de verantwoordelijkheid van deze bedrijven zelf om te werken met apparatuur die zeker weten veilig is. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.

Leestip!
Meer letselschadeclaims verwacht door verruiming van de verjaringstermijn door asbestclaims

6. Wat is het risico bij asbest op letselschade?
Onbeschermd werken met asbest vergroot het risico op asbestkanker aanzienlijk. Asbestkanker, ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd, wordt daarom beschouwd als een beroepsziekte. Het is een kwaadaardige aandoening van het longvlies, en soms is ook het buikvlies of het borstzakje aangetast. Sinds december 2007 heeft iedereen met asbestkanker recht op een tegemoetkoming van de overheid. Bij erkenning van aansprakelijkheid van de werkgever bedraagt de schadevergoeding tenminste
€ 62.124,- (prijspeil 2014).

Leestip!
Nieuwe gedragscode moet leiden tot snellere afhandeling van claims beroepsziekten 

Bronnen: Trouw / NOS

Heeft u letselschade opgelopen door asbest?
Laat u bijstaan door een letselschade expert en bel GRATIS onze LetselHelpdesk voor hup en advies: 0880 112 129.