Terug naar overzicht
± min

Nieuwe vuurwerkmaatregelen houden ernstig letsel niet tegen

Het verkorten van de afsteektijd (voortaan alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur) en het instellen van vuurwerkvrije zones zullen geen invloed hebben op het aantal slachtoffers met handletsel en ernstig letsel. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Van de 76 slachtoffers tijdens de vorige jaarwisseling zijn slechts 18 handletsels ontstaan gedurende de tijd dat vuurwerk legaal mag worden afgestoken. Veel ernstige verwondingen vielen buiten de gedoogtijden voor het afsteken van vuurwerk. Preventieve maatregelen zouden zich dus niet moeten beperken tot de jaarwisseling alleen. Bovendien voorkomt een verbod op vuurwerk geen slachtoffers met verminking door illegaal vuurwerk. Bij illegaal vuurwerk gaat het steeds vaker om zeer zware explosieven, waardoor ook de ernst van de letsels toeneemt. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) publiceerde recent de onderzoeksgegevens in het wetenschappelijk Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) naar het aantal, de aard en ernst van handletsels veroorzaakt door vuurwerk tijdens de vorige jaarwisseling.

De nasleep van een ontploffing
De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde. De nasleep is echter zeer langdurig met:
>lange trajecten van oefentherapie en verschillende operaties
>vaak chronische pijn
>patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden in sommige gevallen blijvend ontsierende littekens over
>blijvende arbeidsongeschiktheid en stokkende carrières bij met name de handslachtoffers. Tachtig procent van de meerderjarige slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van z’n handen.

Aanbevelingen van de NVPC
Of er nu wel of niet een algeheel verbod komt op consumentenvuurwerk, Nederland moet als het aan de NVPC ligt strenger toezicht houden op illegaal vuurwerk. Ook zou de vuurwerkbril, die tegen oogletsels beschermt, nog vaker gebruikt moeten worden door risicogroepen zoals minderjarigen. Bescherming om handletsels te voorkomen is er niet. Handletsels kun je alleen verminderen als het afsteken van vuurwerk wordt gereguleerd. De NVPC doet de volgende aanbevelingen:

#1 Hanteer een minimumleeftijd van 18 jaar (42 van de 76 slachtoffers waren jonger dan 18 jaar. Daarbij zijn 232 vingers aangedaan, waarvan 63 volledige vingeramputaties. Bij 7 patiënten moest de volledige hand worden geamputeerd.
#2 Houd beter toezicht en een strengere controle op illegaal vuurwerk (Bij de helft van het aantal slachtoffers is handletsel veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is onvoorspelbaar en blijkt zwaarder te zijn geworden en daardoor extra gevaarlijk.
#3 Geef betere voorlichting over vuurwerk, vooral bij minderjarigen
#4 Beperk of verbied het gebruik van consumentenvuurwerk.