Terug naar overzicht
± 0 min

NS kan meer letselschade claims tegemoet zien van conducteurs

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is een afdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. De afdeling richt zich op het brede gebied van arbeid en gezondheid. De missie van de afdeling is 'Werken aan gezond werk'. Het instituut bestaat dit jaar 54 jaar. Onder letselschade specialisten die zich bezighouden met arbeidsongevallen is dit instituut bekend vanwege haar vele onderzoeken naar werkgerelateerde klachten.

Bij de afdeling zijn ongeveer 80-90 medewerkers werkzaam, afkomstig uit uiteenlopende disciplines. Prof. dr Monique HW Frings-Dresen is hoofd van de afdeling. De activiteiten van de afdeling zijn gericht op de gezondheid en gezondheidszorg van de werknemer of patiënt met het streven naar optimale preventie van beroepsziekten en naar bevordering van arbeidsparticipatie.

Binnen de afdeling, die deel uitmaakt van de Divisie Klinische Methoden en Public Health, is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gevestigd.

Zo heeft het instituut in 2009 onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden voor personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Hierbij is niet alleen gekeken naar machinisten, maar ook conducteurs. Het gehele rapport kunt u hieronder downloaden.

Met name conducteurs blijken voor het overgrote deel klachten te ondervinden van hun knieën. De knieklachten worden veroorzaakt de de steeds bewegende treintoestellen waarin zij zich begeven. Ook moeten zij in de treinen die twee lagen kennen, de zogenaamde dubbeldekkers, ook veel trappen lopen. Dat in combinatie met de bewegende treinen, leidt dat bij zeer veel conducteurs dus tot knieklachten.

Sinds het rapport zijn ons geen berichten bekend van de NS dat zij hierna serieus actie hebben ondernomen om deze klachten van de conducteurs te doen verminderen. Het leidt tot uitval en arbeidsongeschiktheid van conducteurs. Ook de Arbo-dienst is hiervan op de hoogte. Het zal, naar verwachting, niet lang meer duren dat een deel van de arbeidsongeschikte conducteurs hun werk niet langer kunnen verrichten en arbeidsongeschikt thuis moeten blijven. Een hieruit voortvloeiende letselschade claim zal dan niet uitblijven. De NS is hiervoor verzekerd, met een groot eigen behoud.